Mega Sonic dokonał przydziału 1 580 szt. obligacji serii A o wartości nominalnej 1000 zł każda i o łącznej wartości nominalnej 1,58 mln zł, podała spółka."Obligacje serii A są obligacjami dwuletnimi, zabezpieczonymi. Obligatariuszom będzie wypłacany miesięcznie kupon w stałej wysokości równej 8% w skali roku. Termin wykupu obligacji serii A przypada na dzień 12 stycznia 2019 roku" - czytamy w komunikacie.

Mega Sonic S.A. jest integratorem systemów informatycznych wykorzystujących kody kreskowe i technologię RFID. Od marca 2014 roku spółka jest notowana na rynku NewConnect.

(ISBnews)