Warszawa, 24.01.2017 (ISBnews) - Połowa polskich mikro-, małych i średnich firmy (zatrudniające do 250 osób) uważa, że w ciągu najbliższych 3 lat sytuacja w ich branży nie zmieni się, a 27% oczekuje poprawy, natomiast tylko 4% jest zdania, że będzie gorzej, wynika z raportu EFL "Inwestycje w MŚP. Pod lupą".
"Z cyklicznie realizowanych przez nas badań oraz obserwacji naszych klientów wynika, że plany inwestycyjne małych i średnich firm pozostają obecnie na obniżonym poziomie w porównaniu z minionymi latami. Taki stan rzutuje również na prognozy dotyczące sytuacji w branży, które na najbliższe trzy lata są bardzo ostrożne. Aż połowa zapytanych firm nie przewiduje żadnych zmian, czyli spodziewa się stagnacji, co nie jest dobrą wiadomością dla całej polskiej gospodarki" - powiedział prezes EFL Radosław Kuczyński, cytowany w komunikacie.
Według niego, za takimi opiniami kryje się kilka powodów, m.in. niższa absorpcja środków unijnych pomiędzy dwoma perspektywami unijnymi.
"Mamy wyraźne opóźnienie w wydatkowaniu środków z perspektywy 2014-2020. Dodatkowym ograniczeniem rozwojowym jest niestabilna, w ocenie firm, sytuacja w kraju i na świecie, w tym zwłaszcza zmiany legislacyjne oddziałujące bezpośrednio na kondycję i zyski przedsiębiorstw. Liczę jednak, że przeszkody te mają charakter przejściowy, a w kolejnych miesiącach będziemy świadkami poprawy nastrojów przedstawicieli MŚP oraz odbicia inwestycyjnego Polski" - dodał prezes.
Z badania "Inwestycje w MŚP. Pod lupą" wynika, że połowa MŚP prognozuje, że w ich branży w ciągu najbliższych 3 lat nie nastąpi istotna zmiana sytuacji. 27% zapytanych uważa, że sytuacja zdecydowanie lub raczej się poprawi. Pogorszenia spodziewa się jedynie 4% przedsiębiorców.
"W efekcie MŚP są również ostrożne przy prognozowaniu swojego rozwoju i w najbliższych latach nie przewidują jakichś rewolucyjnych wstrząsów. Pytani o wielkość produkcji, zyski czy nowości w ofercie, zdecydowanie najczęściej odpowiadają, że parametry te pozostaną na niezmienionym poziomie. Konsekwencją będzie brak wzrostu inwestycji. Utrzymanie ich na tym samym poziomie zapowiada ponad 60% firm. Co więcej, tylko co dziesiąty przedsiębiorca planuje wzrost eksportu" - czytamy w komunikacie.
Największymi optymistami w kwestii przewidywania wydarzeń w najbliższych trzech latach są firmy z sektora produkcyjnego, gdzie aż 48% przewiduje poprawę, a także budowlanego - 43% optymistów. Według EFL, może to być związane z nadzieją na ponowny wzrost inwestycji infrastrukturalnych w związku z nową perspektywą unijną.
Najmniej przedsiębiorców patrzących z nadzieją w przyszłość jest w firmach handlowych - jedynie 14%, co dla odmiany może być związane z ogromną konkurencją panującą w handlu.
Biorąc pod uwagę wielkość firmy, najbardziej pesymistyczne w swoich prognozach na najbliższe 3 lata są podmioty mikro. Tylko co piąte przedsiębiorstwo zatrudniające do 9 pracowników liczy na poprawę sytuacji. Wśród małych firm odsetek optymistów wynosi 29%, a wśród średnich już co trzecia spodziewa się "lepszych czasów" (35%), podano także w materiale.
Badanie "Inwestycje w MŚP. Pod lupą" zostało zrealizowane przez Ecorys Polska na zlecenie EFL S.A. na reprezentatywnej grupie 500 firm dobranych w sposób losowo-kwotowy, wśród których były mikro-, małe i średnie firmy (zatrudniające do 250 osób). Badanie wykonano metodą ilościową, techniką CATI (wywiad telefoniczny) w dniach 3-10 czerwca 2016 roku.
(ISBnews)