Bank Zachodni WBK

Bank Zachodni WBK odnotował 460,95 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2016 r. wobec 277,14 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie. >>>>

Należności Banku Zachodniego WBK od klientów zwiększyły się do 7,9% r/r i wyniosły 107,95 mld zł w 2016 r., podała instytucja. Jednocześnie wskaźnik kredytów niepracujących wyniósł 6,6% wobec 7,3% na koniec 2015 r. Zobowiązania wobec klientów wzrosły w tym okresie o 11,1% r/r. >>>>

Bank Zachodni WBK spodziewa się w br. wzrostu popytu na kredyty, poinformował prezes Michał Gajewski. Podkreślił, że bank jest na to gotowy i w 2017 roku chce sprzedawać więcej kredytów rynek. >>>>

Bank Zachodni WBK planuje sprzedaż części portfela kredytów nieregularnych w br., poinformował prezes Michał Gajewski. >>>>

Reklama

Banco Santander

Banco Santander odnotował 1 598 mln euro skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2016 r. wobec 25 mln euro zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie. >>>>

UniCredit

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) wznowi obrót 617 781 817 akcjami UniCredit od czwartku, 26 stycznia, podała spółka. >>>>

Kernel Holding

Kernel Holding sprzedał pięcioletnie obligacje o łącznej wartości nominalnej 500 mln USD, podała spółka. >>>>

Tauron Polska Energia

Tauron Dystrybucja - spółka Taurona Polskiej Energii - otrzyma 39,5 mln zł dofinansowania z Unii Europejskiej na przebudowę i budowę sieci elektroenergetycznej niskiego i średniego napięcia, umożliwiającą przyłączanie odnawialnych źródeł energii (OZE) w województwie dolnośląskim, podała spółka. >>>>

AmRest

AmRest podpisał z Top Brands NV umowę, której przedmiotem jest nabycie przez AmRest 100% udziałów w Pizza Topco France SAS za łączną cenę sprzedaży ok. 14 mln euro (ok. 61 mln zł), podał AmRest Holdings SE. Ostateczna cena sprzedaży zostanie ustalona na dzień zakończenia transakcji >>>>

Gorenje

Gorenje przeprowadziło emisję commercial papers na łączną kwotę 40 mln euro, podała spółka. >>>>

Vivid Games

Vivid Games planuje premierę gry "Highway Getaway" (wcześniej "Prime Time Rush") na 9 marca br., premierę "Real Boxing Manny Pacquiao" na 20 kwietnia br., a "Metal Fist: Urban Domination" - na czerwiec br., podała spółka. >>>>

TIM

Przychody TIM wzrosły o 14,9% r/r do 53,42 mln zł w grudniu ub.r., poinformowała spółka, prezentując wstępne dane. Narastająco od stycznia do grudnia przychody ze sprzedaży wzrosły o 15,9% do 619,88 mln zł, podano również. >>>>

Dom Development

Dom Development rozpoczął sprzedaż 300 mieszkań w I etapie Osiedla Wilno VI położonego przy ul. Wiernej i planowanej ul. Pohulanka, na warszawskim Targówku Elsnerowie, poinformowała spółka. Planowany termin zakończenia inwestycji to III kw. 2018, podano także. >>>>