Środowa "Gazeta Prawna" napisała, że Auchan chce doliczyć środki z "500 plus" do dochodu, który jest podstawą do naliczania zapomogi wypłacanej z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Pracownicy mają wypełniać zaświadczenia, czy otrzymują świadczenia w ramach programu.

Do kwestii włączania świadczenia "500 plus" do dochodu odniosło się ministerstwo pracy i rodziny. W komunikacie resort napisał, że szczegółowe zasady wydatkowania funduszu, w tym sposób ustalania sytuacji socjalnej osoby uprawnionej do zapomogi to przedmiot regulacji zakładowych. Zwrócono uwagę, że dotyczy to także uwzględniania bądź nieuwzględniania świadczenia wychowawczego 500 plus w dochodzie rodziny pracownika ubiegającego się o świadczenia ZFŚS.

"Pracodawca określa w regulaminie, w uzgodnieniu z zakładowymi organizacjami związkowymi, a gdy one nie działają - z pracownikiem wybranym przez załogę do reprezentowania jej interesów, zasady i warunki korzystania z funduszu, uwzględniając kryteria socjalne oraz zasady przeznaczania funduszu na poszczególne cele i rodzaje działalności socjalnej" - poinformował resort. Zwrócił też uwagę, że interpretacji zapisów regulaminowych, także w części dot. ustalenia sytuacji materialnej osoby uprawnionej, dokonują strony uzgadniające treść regulaminu, tzn. pracodawca i związki zawodowe lub reprezentant załogi".

Dariusz Paczuski z NSZZ "Solidarność" podkreślił w rozmowie z PAP, że do związku zgłaszają się pracownicy, którym pracodawca "grozi negatywnymi skutkami", jeśli nie podpiszą zaświadczenia ws. otrzymywania środków z programu "Rodzina 500 plus". "Jakiekolwiek szantażowanie jest nie do pomyślenia. Jeśli coś takiego miało miejsce, to trzeba to wyjaśniać. To są rzeczy niedopuszczalne i karygodne. Nie wolno nikogo straszyć" - zaznaczył.

Jak dodał, jeżeli Auchan nie będzie chciał rozmawiać na ten temat i zmienić swojego stanowiska, możliwe są różne działania, włącznie z akcjami protestacyjnymi.

W ocenie "S" 500 plus nie powinno być wliczane do dochodu. "500 plus jest świadczeniem, które jest bardzo oczekiwane i ma znaczenie dla tych rodzin. Ale nie ukrywajmy, nie zmienia ich materialnego bytu w taki sposób, aby nie musieli korzystać z innych świadczeń" - stwierdził Paczuski.

Dyrektor ds. komunikacji w Auchan Retail Polska Dorota Patejko napisała w komunikacie przesłanym PAP, że Auchan respektuje prawo określające zasady funkcjonowania zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. "Pracownicy, którzy chcą skorzystać ze świadczeń funduszu socjalnego składają swoją prośbę do członków komisji socjalnej wraz z dobrowolną deklaracją o dochodach w przeliczeniu na członka rodziny" - wyjaśniła. Dodała, że oświadczenia te nie są zbierane od wszystkich pracowników - pod przymusem, lub w jakimkolwiek innym celu. Zaznaczyła też, że Auchan respektuje prawo określające zasady funkcjonowania Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. (PAP)

>>> Polecamy: Auchan zmusza pracowników do deklaracji o 500 plus. Pod groźbą zwolnienia