"W przyszłym roku pojawią się całkiem nowe projekty. Do najważniejszych, najambitniejszych i najtrudniejszych będzie uruchomienie rynku obligacji korporacyjnych i samorządowych. Chcemy to zrobić w przyszłym roku" - powiedział Sobolewski dziennikarzom.

"Będzie to rynek zorganizowany, bez statusu rynku regulowanego, czyli o takim statusie formalnym jak NewConnect" - zaznaczył prezes GPW. Dodał, że będzie to rynek dla szerokiego przekroju emitentów, od małych po największych.

Giełda ma się również przygotować do przedłużenia godzin handlu popołudniu (w tym roku GPW przeniosła godzinę rozpoczęcia handlu na rynku akcji na 9:00 z 9:30), choć przyznał, że jest to pomysł kontrowersyjny.

"Przygotujemy regulamin giełdy w najbliższych miesiącach do tego wydłużenia, ale wprowadzimy je w konsensusie z domami maklerskimi" - zastrzegł Sobolewski. Jednocześnie ocenił, że przedłużenie godzin handlu jest kluczowe dla zwiększania konkurencyjności warszawskiego parkietu.

Sobolewski dodał też, że giełda pracuje również na wprowadzeniu handlu "after-hours", ale jest to trudne z przyczyn technicznych. Prezes uznał też, że GPW powinna w przyszłym roku wprowadzić możliwość krótkiej sprzedaży akcji. Będzie to możliwe po wypowiedzeniu się Trybunału Konstytucyjnego nt. ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (która m.in. miała umożliwić prywatyzację GPW) i wprowadzeniu przepisów wprowadzających taką możliwość do regulaminu giełdy, lub innych przepisów wykonawczych.

Według Sobolewskiego, krótka sprzedaż będzie dozwolona tylko w przypadku najbardziej płynnych papierów, głównie spółek z indeksu WIG20.