W czwartek resort rodziny i pracy poinformował, że minister Rafalska w związku "z doniesieniami medialnymi o wymaganiu od pracowników składania oświadczeń o pobieraniu środków z programu +Rodzina 500 plus+ pod groźbą zwolnienia z pracy" zwróciła się do Głównego Inspektora Pracy o przeprowadzenie kontroli w Auchan i przekazanie raportu z kontroli.

Dyrektor ds. komunikacji w Auchan Retail Polska Dorota Patejko zaznaczyła, że nieprawdą jest, iż oświadczenia te są zbierane od wszystkich pracowników, pod przymusem, lub w jakimkolwiek innym celu.

Reklama

"Nie ma na zgody ani akceptacji. Wydaje się niedopuszczalne, żeby pracodawca wymagał obowiązkowo składania takiego oświadczenia" - podkreśliła Rafalska w rozmowie z PAP.

Przyznała, że fundusz świadczeń socjalnych to wewnętrzna sprawa firmy. "Te regulaminy są wewnętrzną regulacją, przygotowaną wspólnie z organizacjami związkowymi, z pracownikami, przyjętą przez zakład" - stwierdziła szefowa resortu pracy. Według niej, wliczanie lub niewliczanie świadczeń z programu "Rodzina 500 plus" do dochodu powinno być ustalane z pracownikami i związkami zawodowymi.

Rafalska zaznaczyła jednak, że świadczenie "Rodzina 500 plus" nie jest wliczane do dochodu przy obliczaniu świadczeń z pomocy społecznej. "Intencją ustawodawcy było wsparcie rodziny w wychowaniu dzieci, a nie ograniczanie jej dochodu" - podkreśliła.

Jak napisała Patejko w komunikacie przekazanym PAP, Auchan respektuje prawo określające zasady funkcjonowania Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Zwróciła uwagę, że "pracownicy, którzy chcą skorzystać ze świadczeń Funduszu Socjalnego, składają swoją prośbę do Członków Komisji Socjalnej wraz z dobrowolną deklaracją o dochodach w przeliczeniu na członka rodziny".

Inne zdanie w tej sprawie ma Dariusz Paczuski z NSZZ "Solidarność", który poinformował PAP, że do związku zgłaszają się pracownicy, którym pracodawca "grozi negatywnymi skutkami", jeśli nie podpiszą zaświadczenia ws. otrzymywania środków z programu "Rodzina 500 plus". Jak dodał, jeżeli Auchan nie będzie chciał rozmawiać na ten temat i zmienić swojego stanowiska, możliwe są różne działania, łącznie z akcjami protestacyjnymi. W ocenie "S", świadczenie z programu "500 plus" nie powinno być wliczane do dochodu.

Według MRPiPS, szczegółowe zasady wydatkowania funduszu, w tym sposób ustalania sytuacji socjalnej osoby uprawnionej do zapomogi, to przedmiot regulacji zakładowych. Zwrócono uwagę, że dotyczy to także uwzględniania bądź nieuwzględniania świadczenia wychowawczego "500 plus" w dochodzie rodziny pracownika ubiegającego się o świadczenia ZFŚS.(PAP)