"Prognozowane wyniki na 2017 rok:

Elektrobudowa SA: Zamówienia 800,2 mln zł, przychody ze sprzedaży 1 015,0 mln zł, zysk netto 50,1 mln zł

Grupa kapitałowa Elektrobudowa SA: przychody ze sprzedaży 1 066,4 mln zł, zysk netto 51,1 mln zł, zysk netto przypadający akcjonariuszom Elektrobudowy SA 51,1 mln zł" - czytamy w komunikacie.

Przy sporządzaniu prognozy na 2017 rok założono, że do końca roku nie zmienią się w istotny sposób uregulowania prawne, podatkowe i administracyjne prowadzonej działalności, podano również.

Elektrobudowa świadczy kompleksowe usługi budowlano-montażowe realizując inwestycje związane z przemysłem energetycznym, petrochemicznym, wydobywczym oraz budownictwem obiektów użyteczności publicznej w systemie pod klucz. Spółka jest notowana na GPW od 1996 r.

(ISBnews)