Surowiec Jednostka Data Cena 1D 1M YTD 1Y
METALE
Miedź spot USD/t 2017-01-31 5994,25 3,2% 8,5% 8,5% 31,2%
Miedź 3M USD/t 2017-01-31 5991,00 2,9% 8,2% 8,2% 31,4%
Ołów spot USD/t 2017-01-31 2371,00 0,5% 18,6% 18,6% 37,8%
Ołów 3M USD/t 2017-01-31 2371,00 1,2% 17,6% 17,6% 38,0%
Aluminium spot USD/t 2017-01-31 1815,00 1,0% 6,5% 6,5% 19,5%
Aluminium 3M USD/t 2017-01-31 1819,00 0,9% 7,4% 7,4% 19,7%
Cyna spot USD/t 2017-01-31 19783,00 0,9% -6,7% -6,7% 32,7%
Cyna 3M USD/t 2017-01-31 19825,00 0,9% -6,2% -6,2% 33,5%
Nikiel spot USD/t 2017-01-31 9899,50 2,9% -0,6% -0,6% 15,3%
Nikiel 3M USD/t 2017-01-31 9955,00 2,8% -0,6% -0,6% 15,5%
Cynk spot USD/t 2017-01-31 2852,75 3,0% 11,5% 11,5% 75,2%
Cynk 3M USD/t 2017-01-31 2860,00 3,0% 11,0% 11,0% 76,2%
WĘGIEL
Australijski węgiel koksujacy USD/t 2017-01-31 169,70 -0,1% -24,9% -24,9% 123,6%
Węgiel energetyczny ARA 1Y USD/t 2017-01-31 66,90 2,7% -4,8% -4,8% 69,8%
PALIWA
Benzyna bezołowiowa 98 USD/t 2017-01-31 614,00 0,5% -1,0% -1,0% 30,1%
Benzyna bezołowiowa 95 USD/t 2017-01-31 568,00 0,5% -1,1% -1,1% 77,0%
Paliwo lotnicze USD/t 2017-01-31 512,75 0,9% -1,5% -1,5% 56,8%
Olej napędowy 0,1 proc. USD/t 2017-01-31 488,75 1,8% -0,5% -0,5% 73,5%
Olej reduk. 1 proc. USD/t 2017-01-31 305,25 1,2% -3,5% -3,5% 109,4%
Olej reduk. 3,5 proc. USD/t 2017-01-31 297,00 1,3% -3,6% -3,6% 101,4%

(PAP)