Każdy z kandydatów będzie miał ok. godziny na przedstawienie swojej wizji radia publicznego.

We wtorek RMN przesłuchała czterech kandydatów: Henryka Cicheckiego, Jacka Sobalę, obecną prezes Polskiego Radia Barbarę Stanisławczyk-Żyłę oraz Mariusza Staniszewskiego.

Podczas przesłuchania wskazywali oni, że Polskie Radio musi wyznaczać standardy, m.in. poprzez poprawienie jakości programów oraz rozwijanie nowych kanałów dotarcia do słuchaczy.

"Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 16 lutego" - poinformował szef RMN Krzysztof Czabański.

Rada Mediów Narodowych została powołana na mocy ustawy, która weszła w życie na początku lipca ub.r. Do ustawowych zadań pięcioosobowej RMN należy m.in. powoływanie i odwoływanie zarządów i rad nadzorczych TVP, Polskiego Radia oraz PAP. Pod koniec sierpnia ub.r. RMN rozpisała konkurs na prezesa TVP. Rozstrzygnięty został w połowie października - konkurs wygrał Jacek Kurski, piastujący już stanowisko szefa TVP od 8 stycznia 2016 r. (PAP)