Polska ma największy potencjał, aby być najszybciej rozwijającą się gospodarką spośród krajów Unii Europejskiej w perspektywie do 2050 r. – wynika z raportu firmy doradczej PwC.

W raporcie "The long view: How will the global economic order change by 2050?” eksperci PwC podkreślają, że w perspektywie długookresowej będzie kontynuowana tendencja do zwiększania udziału rynków wschodzących w światowym PKB. Zdaniem autorów opracowania, Polska i Kolumbia to dwa kraje, które mają największy potencjał, by do 2050 r. odnotować najszybszy wzrost gospodarczy w swoich regionach – odpowiednio w Unii Europejskiej i Ameryce Łacińskiej.

Eksperci w raporcie podkreślają jednak, że perspektywa dla Polski mogłaby być jeszcze lepsza, gdyby nie jedna z najgorszych prognoz demograficznych - lepsza tylko od Japonii. Według najnowszych danych ONZ, do 2050 roku liczba ludności w Polsce będzie się zmniejszać o 0,4 proc. rocznie, a liczba osób w wieku produkcyjnym o 1 proc. rocznie. Wynika to między innymi z nasilonej w ostatnich latach emigracji, ale też z bardzo niskiego wskaźnika dzietności. Czy na ten drugi będzie miało wpływ zwiększenie liczby urodzeń wywołane programem 500+?

- Odwrócenie negatywnego trendu demograficznego na pewno nie jest łatwe, ale jest możliwe - mówi starszy ekonomista PwC Mateusz Walewski, dodając, że program 500+ to krok, który poprawił sytuację materialną rodzin, ale nie wiadomo, czy wystarczy do długoterminowego zwiększenia dzietności.

Prezesi firm też optymistyczni

Pozytywne perspektywy wzrostu gospodarczego pokrywają się z oceną prezesów firm z Polski i całego regionu Europy Środkowo-Wschodniej w badaniu PwC „CEO Survey 2017”.

38 proc. z nich jest w pełni przekonanych o wzroście przychodów swoich firm w kolejnym roku, a kolejne 41 proc. jest o tym przekonanych "do pewnego stopnia”. Jeśli chodzi o perspektywę trzyletnią, wskaźniki te kształtują się odpowiednio na poziomie: 44 i 41 proc.

>>> Czytaj też: Zarobki w Polsce. Zobacz szczegółowe dane dla ponad 150 stanowisk