"Każdy przedsiębiorca będzie miał indywidualny rachunek składkowy, na który będzie wpłacał wszystkie opłaty ZUS. Oznacza to, że przedsiębiorca będzie dokonywał tylko jednej wpłaty zamiast dotychczasowych trzech lub czterech. Zmiana ma dotyczyć 6,9 mln płatników składek. Jedna wpłata do ZUS zastąpi dotychczasowe składki na: ubezpieczenia społeczne,ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Emerytur Pomostowych" - czytamy w komunikacie.

Zmiana ograniczy w skali roku liczbę wpłat do przetworzenia przez systemy informatyczne banków oraz ZUS z 65 do ok. 27 mln.

Projekt przewiduje również wprowadzenie ułatwień dla płatników składek w kwestii zaświadczeń wydawanych przez ZUS o niezaleganiu z wpłatami. Zaświadczenia będą mogły być samodzielnie wygenerowane przez płatnika z systemów elektronicznych ZUS.

"Projekt porusza również kwestię tzw. 'outsourcingu pracowniczego'. Zaproponowane przepisy będą prowadzić do zmniejszenia obciążeń składkowych przedsiębiorców, którzy skorzystali z takich rozwiązań przez możliwość przeksięgowania przez ZUS już dokonanych wpłat" - czytamy w komunikacie.

Nowe rozwiązania dla przedsiębiorców, wejdą w życie 1 stycznia 2018 r., podano także.