"Zarząd Grupy Kęty S.A. zamierza podjąć działania zmierzające do wydzielenia ze struktur Grupy Kęty S.A. działalności produkcyjnej Segmentu Wyrobów Wyciskanych" – czytamy w komunikacie.

Po wydzieleniu, Grupa Kęty pozostałaby spółką holdingową notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, posiadającą majątek w postaci akcji i udziałów w wiodących spółkach każdego z segmentów.

Grupa Kęty S.A. jest spółką dominującą grupy kapitałowej, która działa w pięciu obszarach biznesowych: produkcji profili aluminiowych, projektowania i produkcji systemów architektonicznych oraz zewnętrznych rolet aluminiowych, produkcji opakowań giętkich, usług budowlano-montażowych w zakresie fasad aluminiowych oraz produkcji akcesoriów do montażu okien i drzwi. W 2015 r. miała 2 027,15 mln zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)