PwC: 70% konsumentów chce udostępniać swoje dane platformom internetowymWarszawa, 08.02.2017 (ISBnews) - Średnio 70% konsumentów wyraziło chęć dzielenia się swoimi danymi z platformami internetowymi, wynika z raportu firmy doradczej PwC "Connected living. Dlaczego ludzie są bardziej digital niż firmy?". Co czwarty badany zadeklarował, że jest dostępny online przez całą dobę.

Najchętniej swoje dane są skłonni udostępnić ci, którzy korzystają z platform zakupowych (75%), na kolejnych miejscach znalazły się: finanse i opieka zdrowotna (po 74%), praca (72%) oraz transport (62%). Ostatni w tym zestawieniu jest obszar mediów i rozrywki (61%), podało PwC w prezentacji raportu.

"Praktycznie we wszystkich obszarach codziennego życia konsumenci posługują się działającymi w czasie rzeczywistym, w chmurze, opartymi na danych oraz algorytmach, platformami online. Jak zbudować własną platformę bądź wykorzystać już działającą? To jedno z kluczowych wyzwań, jakie stoją przed większością organizacji w erze digital. 'Platform thinking' powinno stać się codzienną mantrą każdego lidera biznesowego" - powiedział dyrektor w zespole ds. transformacji cyfrowej PwC Michał Kreczmar podczas prezentacji.

Eksperci PwC podkreślają w raporcie, że coraz bardziej cyfrowi konsumenci chętniej wybierają te firmy, które charakteryzują się zaawansowaniem cyfrowym. Dlatego każde przedsiębiorstwo powinno jak najszybciej opracować konkretną strategię na bazie 6 kluczowych pytań:

1. Skupiasz się na produktach czy doświadczeniach z nimi związanych?

2. Czy Twoja firma jest graczem na rynku platform, czy pionkiem w grze dostawców platform?

3. Co robisz, aby uniknąć "pułapki komodytyzacji" swojego biznesu?

4. Co zrobić, aby technologie, które implementujesz, współpracowały ze sobą?

5. Podejmujesz decyzje w oparciu o dane czy intuicję?

6. Jaką masz pewność, że podejmujesz działania we właściwym momencie?

"W erze digital decyzje biznesowe powinny być podejmowane głównie na podstawie danych, a nie jak do tej pory z dużą dozą intuicji. Firmy kierujące się analityką danych podejmują decyzje w sposób eliminujący wiele problemów dotyczących dynamiki i zrozumienia reguł biznesowych. Wykorzystują algorytmy, które tłumaczą rzeczywistość gospodarczą, unikając przy tym błędnych założeń początkowych, na przykład zasad obowiązujących na rynku kilka lub kilkanaście lat temu. Co ważne, algorytmy te mają możliwość 'uczenia się' rynku nie tylko jako całości, ale także z perspektywy pojedynczych użytkowników. Im więcej liczą, tym stają się bardziej precyzyjne" - podsumował menedżer w zespole Data Analytics PwC Aleksander Fafuła.

Co czwarty badany przez PwC stwierdził, że jest online przez całą dobę, 36% od 8 do 12 godzin, a 19% od 6 do 8 godzin.

Na potrzeby raportu PwC "Connected living" w 2016 r. zostało przeprowadzone badanie na reprezentatywnej grupie polskich użytkowników internetu. Odzwierciedla ono populację pod względem płci, przedziału wiekowego oraz miejsca zamieszkania. Najliczniej reprezentowaną w badaniu grupę stanowią osoby pomiędzy 25. a 34. rokiem życia.

(ISBnews)