Bank UniCredit miał 13,56 mld euro straty netto w IV kw. 2016 r.


Warszawa, 09.02.2017 (ISBnews) - UniCredit odnotował 13,56 mld euro skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2016 r. wobec 153 mln euro zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie.
Wynik z tytułu odsetek wyniósł 2 415 mln euro wobec 2 778 mln euro rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 1 306 mln euro wobec 1 370 mln euro rok wcześniej.
Aktywa razem banku wyniosły 859,53 mld euro na koniec 2016 r. wobec 860,43 mld na koniec 2015 r.
W całym 2016 r. bank miał 11 790 mln euro skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 1 694 mln euro zysku rok wcześniej.
W końcu stycznia br. UniCredit szacował wstępnie, że jego wynik finansowy netto za 2016 rok wyniesie ok. 11,8 mld euro straty.
W połowie grudnia ub.r. UniCredit informował, że Grupa oczekuje, iż jednorazowe odpisy, z uwzględnieniem odpisów na kredyty w sytuacji nieregularnej (NPL) w wysokości 8,14 mld euro oraz kosztów restrukturyzacji na poziomie 1,7 mld euro, wyniosą łącznie 12,2 mld euro i obciążą wyniki w IV kw. 2016 r.
UniCredit jest jedną z największych grup bankowych w Europie, działającą w 50 krajach na świecie, w tym w blisko 20 europejskich. Jest notowany na warszawskiej giełdzie od 2007 roku.
(ISBnews)