Indeks FTSE4Good funkcjonuje na London Stock Exchange od 2001 r., a utworzony w grudniu 2016 r. FTSE4Good Emerging Index stanowi jego rozwinięcie o grupę spółek z krajów rozwijających się. Indeksy tego typu mają wspierać inwestorów w wyborze spółek o najlepszych praktykach z zakresy Environmental, Social, Governance (ESG) - ochrona środowiska, odpowiedzialność społeczna i ład korporacyjny.

"Naszą działalność, zarówno produkcyjną, jak i biznesową czy społeczną zawsze staramy opierać się na najwyższych standardach. Zakwalifikowanie naszych akcji do londyńskiego indeksu giełdowego to potwierdzenie, że robimy to skutecznie, a wysoki poziom zaangażowania koncernu w obszarze ESG jest nie tylko dostrzegany, ale też doceniany" - ocenił cytowany w komunikacie PKN Orlen wiceprezes tej spółki ds. finansowych Sławomir Jędrzejczyk.

PKN Orlen przypomniał, że kryteria oceny ESG oparte są jedynie na dostępnych publicznie informacjach, co - jak podkreślił płocki koncern - "gwarantuje wiarygodność i przejrzystość danych". Model tworzenia FTSE4Good Emerging Index zawiera ponad 300 wskaźników w 14 blokach tematycznych, w wyodrębnionych trzech kategoriach ESG. Ocenie podlegają m.in.: wykorzystanie zasobów wodnych, wpływ na zmiany klimatyczne, przejrzystość podatkowa, odpowiedzialność w stosunku do klientów czy prawa człowieka.

PKN Orlen zwrócił uwagę, że oceną spółek i kwalifikowaniem do FTSE4Good Emerging Index zajmuje się kapituła składająca się z przedstawicieli inwestorów, firm, organizacji pozarządowych oraz związków zawodowych i środowisk akademickich. (PAP)