GetBack 

GetBack przydzielił obligacje serii BU o łącznej wartości nominalnej 10 mln zł, podała spółka. "Obligacje zostały wyemitowane [...] poprzez kierowanie propozycji nabycia obligacji do nie więcej niż 149 oznaczonych adresatów [...]. Obligacje są obligacjami na okaziciela oraz mają formę dokumentu" - czytamy w komunikacie.

Hawe Telekom, Mediatel

Hawe Telekom, spółka z grupy Mediatel, zawarła umowę o dostarczenie, zainstalowanie, uruchomienie i 5-letni serwis nowego systemu transmisyjnego DWDM koncernu Huawei. Spółka zainwestuje 2,4 mln USD w infrastrukturę światłowodową w ramach realizowanego przez spółkę planu restrukturyzacyjnego, co umożliwi istotną poprawę wyników finansowych na poziomie całej grupy kapitałowej, podało Hawe. Spółka podkreśla, że wdrażany system zwiększy pojemność sieci transmisyjnej Hawe Telekom do 8Tbps - to obecnie najnowocześniejsze na świecie rozwiązanie technologiczne w zakresie budowy długodystansowych sieci transportowych klasy operatorskiej.

Asseco

Asseco i Kancelaria Sejmu podpisały umowę na wdrożenie nowoczesnego systemu informatycznego obsługi głosowań w sali posiedzeń, podało Asseco. Wartość projektu wynosi 4,7 mln zł brutto. Nowy system składa się ze specjalnego oprogramowania, sprzętu oraz infrastruktury technicznej. Główne prace będą wykonywane w sierpniu podczas przerwy w pracach Sejmu, podano w komunikacie. "Jako polska firma jesteśmy dumni, że będziemy realizować projekt dla Sejmu RP. Asseco jest największym dostawcą oprogramowania oraz sprawdzonym i zaufanym partnerem sektora publicznego" – powiedział wiceprezes zarządu Asseco Poland Marek Panek, cytowany w komunikacie.

Esotiq & Henderson 

Akcjonariusze Esotiq & Henderson upoważnili zarząd do dokonania podziału spółki, wynika z uchwał nadzwyczajnego walnego zgromadzenia. EMG, do której przeniesione będą wydzielane aktywa, będzie mogło teraz ubiegać się o wejście na rynek NewConnect. >>>>  

Orco Property Group 

W związku z żądaniem zgłoszonym przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF) zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) zawiesił obrót akcjami spółki Orco Property Group, podała GPW. >>>> 

Murapol 

Obligacje serii T i U spółki Murapol, o łącznej wartości nominalnej odpowiednio: 10 mln zł i 5 mln zł, będą notowane w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst od wtorku, 21 lutego, podała giełda. >>>>  

Morizon 

Akcjonariusze Morizon zdecydują na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu, zwołanym na 20 marca br., o emisji do 8,5 mln akcji serii H bez prawa poboru i upoważnieniu zarządu do podjęcia działań w kwestii debiutu spółki na rynku głównym GPW, wynika z projektów uchwał na walne. >>>> 

Unimot 

Unimot osiągnął w styczniu br., w ujęciu jednostkowym, przychody netto ze sprzedaży w wysokości 215,09 mln zł, co oznacza wzrost o 116% r/r oraz spadek o ok. 42% w ujęciu miesięcznym, poinformowała spółka, prezentując wstępne dane. >>>> 

Bank Zachodni WBK 

Bank Zachodni WBK po dwóch latach koncentracji na handlu zagranicznym oraz segmencie food&agri, wprowadza podejście sektorowe do bankowości biznesowej i korporacyjnej, poinformował członek zarządu Michael McCarthy. >>>> 

Atal 

Atal prowadził do sprzedaży drugi etap wrocławskiego osiedla Atal Nowe Żerniki, poinformowała spółka. W tej części projektu powstanie 7 budynków z 218 mieszkaniami oraz 14 lokalami usługowymi, podano również. >>>>  

Energa

Energa Finance AB - spółka zależna Energi - przeprowadzi publiczną subskrypcję i wyemituje euroobligacje o wartości minimum 250 mln euro w ramach zaktualizowanego Programu Emisji Euroobligacji (EMTN) w I kw. br., podała spółka. >>>>  

Comarch, Orange

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) otrzymała wnioski o dopuszczenie do udziału w przetargu na krajowy system poboru opłat na drogach od 9 podmiotów, podała Dyrekcja. Wnioski złożył m.in. Kapsch, konsorcjum z Comarchem i Orange w składzie oraz konsorcjum ze spółką FB Serwis z grupy Budimeksu. >>>>