Warszawa, 02.03.2017 (ISBnews) - Zarząd AAT Holding zakończył przegląd opcji strategicznych, związanych z dalszym rozwojem działalności, podała spółka. Głównym celem Grupy w najbliższych latach będzie m.in. skupienie się na budowaniu silnej pozycji marki Polon-Alfa na rynkach zagranicznych.
"W wyniku przeprowadzonych analiz stwierdzono, że spośród wszystkich systemów oferowanych przez grupę największy potencjał w budowaniu wartości spółki dla akcjonariuszy związany jest z rozwojem produkcji oraz międzynarodową ekspansją sprzedaży produktów z grupy Systemów Sygnalizacji Pożarowej" - czytamy w komunikacie.
Według spółki, wieloletnie doświadczenie w projektowaniu i produkcji Systemów Sygnalizacji Pożarowej pozwoliło grupie stworzyć nowoczesną gamę produktów, o najwyższej jakości, zdolnej konkurować we wszystkich obszarach rynku ochrony pożarowej.

"Mając powyższe na uwadze, po zdobyciu wiodącej pozycji na rynku polskim i sukcesach na wybranych rynkach międzynarodowych, głównym celem grupy w najbliższych latach będzie skupienie się na budowaniu silnej pozycji marki Polon-Alfa na rynkach zagranicznych, zdolnej do podjęcia skutecznej konkurencji z globalnymi potentatami" - czytamy dalej.
Spółka zakłada sukcesywny wzrost udziału produktów z segmentu Systemów Sygnalizacji Pożarowej w strukturze sprzedaży grupy w najbliższych latach, przy dalszym rozwoju sprzedaży we wszystkich czterech obszarach Elektronicznych Systemów Zabezpieczeń:
- Systemy Sygnalizacji Pożarowej,
- Systemy Telewizji Dozorowej,
- Systemy Sygnalizacji Włamania i Napadu,
- Systemy Kontroli Dostępu, podano także.

Spółka będzie kontynuować prace badawczo-rozwojowe nad udoskonalaniem i poszerzaniem oferty produktowej w segmencie Systemów Sygnalizacji Pożarowej.
"W ramach zakończonego przeglądu opcji podjęto również decyzję o rozbudowie mocy produkcyjnych fabryki w Bydgoszczy, w celu zaspokojenia rosnącego w Polsce i na rynkach zagranicznych popytu na oferowane przez grupę Systemy Sygnalizacji Pożarowej" - czytamy także.

Spółka podkreśliła, że podjęte kierunki stanowią uzupełnienie dotychczasowej strategii AAT Holding.
Grupa AAT Holding S.A. produkuje systemy sygnalizacji pożarowej, systemy telewizji dozorowej oraz dostarcza nowoczesne urządzenia ochrony osób i mienia renomowanych światowych producentów. Spółka notowana jest na GPW od października 2015 r.
(ISBnews)