Warszawa, 06.03.2017 (ISBnews) - PKO BP prognozuje, że wzrost PKB wyniesie 3,2% w 2017 roku wobec 2,8% w 2016 roku, inflacja sięgnie 2,1% wobec 0,6% deflacji w ub. roku, zaś stopa referencyjna NBP pozostanie r/r na niezmienionym poziomie 1,5%, podał bank w prezentacji wynikowej.
Bank szacuje, że wzrostowi PKB będą towarzyszyły inwestycje - ich wzrost ma sięgnąć 4,7% wobec -5,5% w ub. roku. Szacowany wzrost spożycia indywidualnego to 3,8% wobec 3,6% rok wcześniej, a oczekiwana stopa bezrobocia sięgnie 7,2% w br. wobec 8,3% rok wcześniej.
Prognozy PKO BP zakładają także stopę WIBOR 3M wysokości 1,73% (bez zmian wobec ub. roku), a stopę referencyjną wysokości 1,50% (również bez zmian r/r).
Według banku, tempo wzrostu kredytów skorygowane o kurs walutowy wyniesie ogółem 4,9%, w tym dla kredytów mieszkaniowych osób prywatnych sięgnie 4,5%, kredytów konsumpcyjnych 7%, a kredytów podmiotów instytucjonalnych o 5,1%.
Z kolei tempo wzrostu depozytów, skorygowane o kurs walutowy wyniesie ogółem 7,8% w br. , w tym osób prywatnych 8,3%, zaś podmiotów instytucjonalnych o 7,1% w skali roku, podała instytucja w prezentacji wynikowej.
Bank szacuje także, że kurs EUR/PLN oraz kurs USD/PLN wyniesie 4,45% w br. wobec odpowiednio 4,42% oraz 4,18% rok wcześniej.
PKO Bank Polski jest liderem polskiego sektora bankowego. Aktywa razem banku wyniosły 266,94 mld zł na koniec 2015 r. Akcje banku od listopada 2004 r. notowane są na GPW.
(ISBnews)