Asseco South Eastern Europe

Akcjonariusze Asseco South Eastern Europe zdecydują o wypłacie kwoty 24,89 mln zł na dywidendę, co daje 0,48 zł na jedną akcję, wynika z projektów uchwał walnego zwołanego na 30 marca. >>>>

Feerum

Akcjonariusze Feerum zdecydowali o emisji 953 791 akcji serii F i nie więcej niż 447 001 akcji imiennych serii G, wynika z uchwał walnego. >>>>

Action

Reklama

Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość SFK Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, spółki zależnej Action w restrukturyzacji, podał Action. „Jednocześnie sąd wyznaczył sędziego - komisarza w osobie sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie - Elżbiety Brzozowskiej, zastępcę sędziego - komisarza w osobie sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie - Katarzyny Szymskiej oraz syndyka w osobie Karola Tatary" – czytamy w komunikacie.

Zobacz też rekomendacje

ING Bank Śląski

ING Bank Śląski odnotował 1 253 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2016 r. wobec 1 127 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie. >>>>

Budimex

Budimex zrealizuje budynek mieszkalny przy ul. Długie Ogrody 18 w Gdańsku dla Budimeksu Nieruchomości za 49 mln zł netto, podała spółka. "Łączna wartość umów podpisanych z tym samym inwestorem od […] 5 sierpnia 2016 roku przekracza próg 102 680 tys. zł, a zawarta w dniu 3 marca 2017 roku jest umową o najwyższej wartości i wynosi 49 000 000,00 zł netto" – czytamy w komunikacie.

Bank Millennium

- Bank Millennium odnotował 131,5 mln zł skonsolidowanego zysku netto w IV kw. 2016 r. wobec 53,0 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie. >>>>

Bank Millennium oczekuje, że jego zysk z działalności operacyjnej bez zdarzeń jednorazowych w bieżącym roku będzie wyższy niż osiągnięty w 2016. Na poziomie zysku netto może on być niższy rok do roku ze względu na obciążenia sektora, w tym głównie podatek bankowy, poinformował prezes Joao Bras Jorge. >>>>

Bank Millennium ocenia, że rekomendacje Komitetu Stabilności Finansowej (KSF) odnośnie restrukturyzacji kredytów hipotecznych w walutach obcych nie spowoduje konieczności pozyskiwania przez bank zewnętrznego kapitału, poinformował wiceprezes Fernando Bicho.>>>>

PBG

PBG oraz SIAC Construction Ltd (syndyk masy upadłości Aprivia S.A. w upadłości likwidacyjnej) złożyły w sądzie okręgowym w Warszawie pozew przeciwko Skarbowi Państwa - Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA), w którym wnieśli o zasądzenie od GDDKiA kwoty 508,04 mln zł tytułem rozliczenia zadania pn. "Budowa autostrady A-4 Tarnów-Rzeszów na odcinku od węzła Krzyż do węzła Dębica Pustynia km 502+796,97 do około 537+550", podało PBG. >>>>

PKO BP

Zysk netto grupy PKO BP w czwartym kwartale 2016 roku wzrósł do 593,3 mln zł z 444,3 mln zł rok wcześniej - poinformował bank w raporcie. Zysk ten wzrósł o 34 proc. rok do roku i spadł 23 proc. w ujęciu kwartalnym. >>>>

Wolumen kredytów i pożyczek netto udzielonych klientom PKO Banku Polskiego wzrósł o 10,2 mld zł, tj. o 5,4% w skali roku do 200,61 mld zł na koniec 2016 r., podał bank. >>>>

PKO BP prognozuje, że wzrost PKB wyniesie 3,2% w 2017 roku wobec 2,8% w 2016 roku, inflacja sięgnie 2,1% wobec 0,6% deflacji w ub. roku, zaś stopa referencyjna NBP pozostanie r/r na niezmienionym poziomie 1,5%, podał bank w prezentacji wynikowej. >>>>

Wskaźnik koszty do dochodów (C/I) bez podatku bankowego spadł do 47,4% w 2016 r. z 56,6% rok wcześniej. Marża odsetkowa netto poprawiła się do 3,15% w całym roku wobec 3,04% rok wcześniej, podał bank. >>>>

Alior Bank, PZU

Alior Bank wskaże w swojej strategii, która ma zostać opublikowana 13 marca, m.in. w którym roku może zacząć wypłacać dywidendę, zapowiedział prezes największego akcjonariusza banku - PZU Michał Krupiński. >>>>

CI Games

CI Games podjął decyzję o ustaleniu nowej daty premiery gry "Sniper Ghost Warrior 3" na 25 kwietnia 2017 r., podała spółka. Oznacza to przesunięcie terminu o trzy tygodnie. >>>>

Asseco BS

- Asseco Business Solutions odnotowało 42,45 mln zł jednostkowego zysku netto w 2016 r. wobec 33,51 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

ZE PAK

Rada nadzorcza Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin (ZE PAK) powołała Adama Kłapsztę, dotychczasowego wiceprezesa zarządu pełniącego obowiązki prezesa zarządu, na stanowisko prezesa zarządu, podała spółka. >>>>

Emperia Holding

Stokrotka - spółka zależna Emperia Holding - osiągnęła w lutym br. wstępne wyniki sprzedaży towarów na poziomie 186 mln zł - były one wyższe o ok. 2% niż uzyskane rok wcześniej, podała spółka. >>>>

Marvipol

British Automotive Polska - generalny importer Jaguar Land Rover wchodzący w skład Grupy Marvipol - sprzedał w lutym 218 samochodów, tj. o 31% więcej niż rok wcześniej. Od początku roku spółka sprzedała 325 samochodów, co oznacza wzrost o 23% w skali roku. >>>>

Dino Polska

Dino Polska potwierdza zamiar przeprowadzenia pierwszej oferty publicznej, która obejmie nie więcej niż 48,04 mln istniejących akcji zwykłych serii A, stanowiących 49% kapitału zakładowego spółki, należących do akcjonariusza sprzedającego - Polish Sigma Group S.à r.l. z siedzibą w Luksemburgu (należącego do Polish Enterprise Fund VI, zarządzanego przez Enterprise Investors). Spółka nie planuje podwyższenia kapitału zakładowego i pozyskania dodatkowych środków pieniężnych w ramach oferty, podało Dino. >>>>

Wittchen

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Wittchena wyniosły 11,4 mln zł w lutym 2017 r. i były wyższe o 26% w skali roku, poinformowała spółka. Narastająco, w okresie styczeń-luty przychody wzrosły o 24% r/r do 22,3 mln zł. >>>>

PlayWay

PlayWay planuje premiery przynajmniej sześciu gier w wersjach na PC do 31 maja br., podała spółka. >>>>

Peixin

Rada nadzorcza Peixin International Group wskazała Subi Huang jako kandydatkę na stanowisko członka zarządu i dyrektora finansowego, podała spółka. >>>>