Warszawa, 14.03.2017 (ISBnews) - Strategia Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG) na lata 2017-2022 z perspektywą do 2026 r. zakłada zwiększenie łącznego wolumenu sprzedaży gazu ziemnego w obrocie hurtowym o 7% do 178 TWh w 2022 r. wobec 166 TWh zakładanych na ten rok, podała spółka.
"Będziemy maksymalizować wolumen sprzedaży gazu do strategicznych odbiorców końcowych w Polsce. Istotnie zwiększymy wolumen sprzedaży gazu ziemnego za granicą (w szczególności na rynkach ościennych)" - czytamy w prezentacji.
W obrocie detalicznym celem jest utrzymanie łącznego wolumenu sprzedaży gazu ziemnego na poziomie ok. 67-69 TWh rocznie, podano także.
"Dążymy do maksymalizacji wolumenu detalicznej sprzedaży gazu ziemnego przy zachowaniu atrakcyjnej marży. Optymalizujemy model obsługi naszych klientów (m.in. optymalizacja tradycyjnych kanałów obsługi, wdrożenie nowoczesnych kanałów samoobsługowych). Poszerzamy ofertę naszych produktów i usług (gaz + energia, usługi). Dążymy do poprawy poziomu satysfakcji i przywiązania dotychczasowych klientów do Grupy" - czytamy dalej.
Ponadto celem jest maksymalizacja marży w obrocie detalicznym.
"Dostosowujemy politykę cenową do oczekiwań rynkowych i warunków konkurencyjnych. Wprowadzamy nową ofertę produktową ukierunkowaną na zwiększenie wartości dodanej dla klienta i marży dla Grupy. Optymalizujemy koszty działalności obrotu detalicznego" - wskazano.
PGNiG jest obecne na warszawskiej giełdzie od 2005 r. Grupa zajmuje się wydobyciem gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju, importem gazu ziemnego do Polski, magazynowaniem gazu w podziemnych magazynach gazu, dystrybucją paliw gazowych, a także zagospodarowaniem złóż gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju i za granicą oraz świadczeniem usług geologicznych, geofizycznych i poszukiwawczych w Polsce i za granicą.
(ISBnews)