GetBack przydzielił obligacje serii VA i VB o łącznej wart. nom. 24,43 mln zł


Warszawa, 14.03.2017 (ISBnews) - GetBack przydzielił obligacje serii VA i VB o łącznej wartości nominalnej 24,43 mln zł, podała spółka.
"Obligacje zostały wyemitowane na podstawie stosownych uchwał zarządu oraz zaoferowane poprzez kierowanie propozycji nabycia obligacji do nie więcej niż 149 oznaczonych adresatów w sposób, który nie stanowi oferty publicznej papierów wartościowych. Obligacje są obligacjami na okaziciela oraz nie mają formy dokumentu" - czytamy w komunikacie.
GetBack zajmuje się zakupem i windykacją portfeli wierzytelności, pochodzących przede wszystkim od banków i firm telekomunikacyjnych.
(ISBnews)