Bank Handlowy rekomenduje wypłatę 4,53 zł dywidendy na akcję za 2016 r.


Warszawa, 14.03.2017 (ISBnews) - Zarząd Banku Handlowego zarekomendował wypłatę dywidendy w kwocie 591,89 mln zł, tj. 98% jednostkowego zysku netto, wypracowanego w 2016 roku. Oznacza to wypłatę 4,53 zł dywidendy na akcję, podał Bank Handlowy.
"Zarząd banku zarekomendował przeznaczenie na wypłatę dywidendy kwoty 591 887 988,00 zł, tj. 98,0% jednostkowego zysku netto, wynikającego z przyjętego przez zarząd banku w dniu 14 marca 2017 roku rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego banku za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2016 roku" - czytamy w komunikacie.
Powyższa propozycja oznacza, że proponowana dywidenda przypadająca na jedną akcję zwykłą wynosiłaby 4,53 zł, podano także.
Zarząd zaproponował termin ustalenia prawa do dywidendy na 3 lipca oraz termin wypłaty dywidendy na 20 lipca 2017 roku.
Handlowy podkreśla, że spełnia ogólne kryteria umożliwiające wypłatę dywidendy w wysokości do 100% wypracowanego zysku w ub. roku, wskazane w piśmie Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) w sprawie polityki dywidendowej banków komercyjnych z 21 grudnia 2016 r.
"Dywidenda ma mieć charakter pieniężny. Ostateczna decyzja o podziale zysku netto za 2016 rok zostanie podjęta przez walne zgromadzenie banku" - czytamy także.
Z zysku za 2015 rok bank wypłacił dywidendę w kwocie 611,486 mln zł, czyli 4,68 zł na akcję.
Citi Handlowy powstał z połączenia Banku Handlowego w Warszawie - najstarszego komercyjnego banku w Polsce i Citibank (Poland) S.A. W ofercie grupy kapitałowej oprócz klasycznych usług bankowych znajdują się usługi i produkty rynku kapitałowego oferowane przez dom maklerski oraz produkty leasingowe. Bank jest notowany na rynku głównym GPW od 1997 r.
(ISBnews)