Alchemia

Alchemia odnotowała 0,22 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2016 r. wobec 32,94 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Bank Handlowy

Bank Handlowy odnotował 601,58 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2016 r. wobec 626,42 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie. >>>>

Żywiec

Akcjonariusze Grupy Żywiec zdecydują o wypłacie łącznie 29 zł na akcję dywidendy za rok obrotowy 2016, wynika z projektów uchwał walnego zwołanego na 19 kwietnia. Wcześniej spółka wypłaciła 11 zł za jedną akcję w ramach zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy. W efekcie do wypłaty pozostaje 18 zł na akcję.>>>>

Projprzem

- Projprzem ma umowę kupna wszystkich udziałów Makrum Project Management Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy za ok. 31 mln zł, wynika z komunikatu dotyczącego opóźnionej informacji poufnej. >>>>

X-Trade Brokers Dom Maklerski

Rada nadzorcza X-Trade Brokers Dom Maklerski (XTB) odwołała delegację przewodniczącego RN Jakuba Zabłockiego do pełnienia funkcji prezesa. Jednocześnie powołała Omara Arnaout, dotychczasowego wiceprezesa, na to stanowisko, podała spółka.Zdecydowano również, że zarząd spółki będzie liczył cztery osoby, tj. prezesa oraz trzech członków zarządu. >>>>

>>> Zobacz też rekomendacje

ATM Grupa

ATM Grupa zarekomenduje wypłatę dywidendy w wysokości 0,22 zł na jedną akcję, podała spółka. >>>>

PZU

Grupa Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń (PZU) będzie dalej realizować strategię do 2020 r., w której priorytetem są transakcje i projekty na rynku bankowym, a także projekty w obszarze kosztowym, innowacje oraz wzrost. Priorytetem są też transakcje i projekty na rynku bankowym, zapowiedział p.o. prezesa ubezpieczyciela Marcin Chludziński. Potwierdził też realizację przedstawionej akcjonariuszom polityki dywidendowej. >>>>

Impexmetal

Impexmetal odnotował 129,78 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2016 r. wobec 140,74 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Impexmetal chce zwiększać udział w miksie produktowym wyrobów wysokomarżowych, poinformował zarząd spółki. >>>>

Getin Holding

Getin Holding odnotował 239,77 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2016 r. wobec 64,62 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Getin Holding nie planuje na ten rok akwizycji, ale jeśli trafi się ciekawy podmiot do przejęcia w Rumunii, z pewnością rozważy jego zakup, poinformował prezes Piotr Kaczmarek. Według niego, wyniki holdingu z działalności kontynuowanej za 2016 rok mają charakter co najmniej powtarzalny. >>>>

Idea Banku Polska

Akcjonariusze Idea Banku Polska zdecydują na walnym zgromadzeniu zwołanym na 30 marca o przeznaczeniu całego zysku netto za 2016 r. na kapitał zapasowy, wynika z projektów uchwał. >>>>

Mercor

Mercor pozyskał zamówienia o wartości ok. 21,9 mln zł w lutym br., co oznacza wzrost o 47% r/r, podała spółka. >>>>

Comarch

CA Consulting, spółka zależna Comarchu, otrzymała wezwanie do zapłaty od Banku Pekao kwoty 100 mln zł wynikającej z nienależytego wykonywania umowy Kompleksowej Obsługi Eksploatacyjnej Systemu CIB Comarch Internet Banking, podał Comarch. Spółka uważa, że wezwanie nie znajduje uzasadnienia ani oparcia w postanowieniach umowy między stronami. >>>>

Bumech

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) zawiesiła obrót akcjami Bumechu od 24 marca do końca dnia 24 kwietnia br. na wniosek Komisji Nadzoru Finansowego (KNF), podała giełda. >>>>

Pharmena

Pharmena podpisała kontrakt na sprzedaż dermokosmetyków z odbiorcą z Bangladeszu, poinformowała spółka. Produkty w pierwszej kolejności będą sprzedawane w krajach Bliskiego Wschodu, a docelowo mają być dystrybuowane na 49 rynkach na świecie, podano także. >>>>

Macrologic

Macrologic wypłaci dywidendę w wysokości 3,25 zł na akcję z zysku za 2016 r., podała spółka. >>>>

Torpol

Torpol zamierza w tym roku przeznaczyć na inwestycje, głównie sprzętowe, kwotę zbliżoną do ubiegłorocznych 26 mln zł, poinformował prezes Grzegorz Grabowski. Powiedział także, że spółka nie ma jeszcze rekomendacji co do dywidendy za 2016 r. >>>>

Famur

Polskie Maszyny Górnicze – spółka zależna Famuru – podpisała umowę na dostawę obudowy zmechanizowanej do kopalni im. S.M. Kirova w Rosji, podał Famur. Wartość kontraktu to 24,09 mln euro.>>>>