"Dodatkowo, łącznie w ramach wezwania i dobrowolnego wykupu w Czechach, wzywający, jako podmiot nabywający akcje, zamierza nabyć 16 509 670 akcji […], reprezentujących 31,75% kapitału i głosów" - czytamy w komunikacie.

Data rozpoczęcia przyjmowania zapisów to 21 kwietnia. Zakończenie przyjmowania zapisów ustalono na 20 czerwca. Przewidywane daty transakcji nabycia akcji na GPW w okresie przyjmowania zapisów to 9 czerwca. Przewidywane daty rozliczenia transakcji nabycia akcji w okresie przyjmowania zapisów przez KDPW to 13 czerwca. Przewidywana data ostatecznej transakcji nabycia akcji na GPW to 23 czerwca. Przewidywana data ostatecznego rozliczenia transakcji nabycia akcji przez KDPW to 27 czerwca.

Na dzień ogłoszenia wezwania wzywający posiada 35 490 330 akcji, reprezentujących 68,25% kapitału i głosów. Poprzez wezwanie i dobrowolny wykup w Czechach wzywający zamierza uzyskać 52 000 000, reprezentujących 100% kapitału i głosów.

Wzywający potwierdza, że jego intencją jest wycofanie akcji z obrotu giełdowego w najkrótszym możliwym terminie, podano również.

Fortuna Entertainment Group to największy operator zakładów wzajemnych w Europie Środkowej. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r.

(ISBnews)