Auto Partner

Auto Partner odnotował 34,49 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2016 r. wobec 16,34 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Robyg

Grupa Robyg zakontraktowała w I kwartale br. łącznie 937 umów, po uwzględnieniu rezygnacji, podała spółka. W porównaniu do zeszłorocznego wyniku w I kwartale, spółka zanotowała blisko 30-proc. wzrost kontraktacji. Spółka szacuje, że przy zachowaniu dotychczasowych tendencji rynkowych, w 2017 roku kontraktacja osiągnie poziom ok. 3 300 lokali. >>>>

PMPG Polskie Media

PMPG Polskie Media odnotowały 7,99 mln zł skonsolidowanego zysku netto w 2016 r. wobec 5,85 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

MLP Group

Zarząd MLP Group podjął uchwałę w sprawie ustanowienia programu emisji obligacji i zawarł umowę programową z bankiem Pekao oraz z Pekao Investment Banking dotyczącą programu emisji obligacji, poinformowała spółka. Maksymalna wartość programu emisji została określona na 50 mln euro. >>>>

MLP Logistic Park Germany, spółka zależna MLP Group, zawarła z z Ortem PropCo 2 B.V. 4 kwietnia br. umowę, na podstawie której kupi za 6,45 mln euro nieruchomość położoną w miejscowości Unna w Niemczech, podała spółka. >>>>

PCC Rokita

Akcjonariusze PCC Rokita zdecydowali o przeznaczeniu kwoty 150,09 mln zł na wypłatę dywidendy, co daje 7,56 zł na jedną akcję, podała spółka. >>>>

Wittchen

Wittchen podpisał umowę z firmą Lidl na dostawy produktów w 2017 roku o łącznej szacunkowej wartości 15,3 mln zł netto, podała spółka. >>>>

Getin Noble Bank

W ofercie publicznej obligacji serii PP6-V Getin Noble Banku sprzedane zostały wszystkie papiery o łącznej wartości nominalnej 55 mln zł, a średnia procentowa redukcja wyniosła 32,09%, podał wyłączny organizator DM Noble Securities. >>>>

Dino Polska

Ostateczna cena akcji oferowanych przez Dino Polska dla inwestorów instytucjonalnych została ustalona w drodze budowy księgi popytu na 34,5 zł za jedną akcję, natomiast cena dla inwestorów indywidualnych na 33,5 zł za jedną akcję. Oznacza to, że cena dla inwestorów indywidualnych jest równa cenie maksymalnej, a cena dla inwestorów instytucjonalnych jest od niej wyższa, podała spółka. >>>>

PGS Software

PGS Software wystąpił do rady nadzorczej z wnioskiem o przeznaczenie 14,68 mln zł z zysku za 2016 r. (wynoszącego 16,06 mln zł) na dywidendę, co da wypłatę w wysokości 0,52 zł na akcję. W związku z wcześniejszą wypłatą zaliczki na poczet dywidendy w wysokości 0,12 zł, do wypłaty pozostanie 0,4 zł na akcję, podała spółka. >>>>

GetBack

GetBack przydzielił obligacje serii IC o łącznej wartości nominalnej 19,78 mln zł, a emisja doszła do skutku, podała spółka. >>>>

>>>> Zobacz też rekomendacje

Biomed-Lublin

Rada nadzorcza Biomedu-Lublin wyraziła zgodę i zobowiązała zarząd do sprzedaży nieruchomości przy ul. Skłodowskiej w Lublinie w związku z pozyskaniem oferty od nabywcy gotowego zapłacić za nią 1 mln zł brutto, podała spółka >>>>

Polnord

Według danych ważonych udziałem Polnordu w poszczególnych spółkach grupy, Polnord sprzedał netto 335 lokali w okresie od stycznia do marca 2017 roku, podała spółka. >>>>

Zamet Industry

Zamet Industry szacuje, że skonsolidowane przychody netto za rok obrotowy 2016 wyniosły ok. 250,5 mln zł, a skonsolidowana strata netto za rok obrotowy 2016 sięgnęła ok. 80,4 mln zł, poinformowała spółka. >>>>

Marvipol

Segment deweloperski Marvipolu sprzedał 56 mieszkań i lokali usługowych w marcu (wzrost o 8% r/r), według szacunkowych danych, podała spółka. W okresie od stycznia do marca spółka sprzedała 180 mieszkań i lokali usługowych, co oznacza wzrost o 6,5% r/r. >>>>

JHM Development

JHM Development sprzedał 67 lokali w I kwartale br., w tym 47 lokali mieszkalnych, poinformowała spółka. W całym roku 2017 spółka chce sprzedać ok. 300 lokali. >>>>

ZUE, Budimex

Konsorcjum ZUE (jako lidera), Budimeksu oraz czterech spółek z grupy Strabag podpisało umowę o wartości 688,8 mln zł brutto, z PKP Polskie Linie Kolejowe na wykonanie robót budowlanych w obszarze LCS Kutno - odcinek Żychlin-Barłogi w ramach projektu pn. "Prace na linii kolejowej E20 na odcinku Warszawa-Poznań - pozostałe roboty, odcinek Sochaczew-Swarzędz", podało ZUE. >>>>

Mediatel, Hawe Telekom

Sąd w Warszawie oddalił wniosek o ogłoszenie upadłości Hawe Telekom, złożony przez Agencję Rozwoju Przemysłu (ARP), podał Mediatel. >>>>

Pozbud T&R

Pozbud T&R miało 6,4 mln zł skonsolidowanego zysku netto w 2016 r., co oznacza spadek o 37% r/r, podała spółka, prezentując wstępne dane. Przychody grupy spadły o 25,5% r/r do 167,5 mln zł. >>>>

Echo Investment

Echo Investment do końca 2017 roku planuje jeszcze rozpocząć budowę i sprzedaż 10 inwestycji z 1 277 mieszkaniami, poinformowała spółka. >>>>

Echo Investment sprzedało umowami przedwstępnymi 259 mieszkań w I kwartale br. wobec 147 mieszkań sprzedanych rok wcześniej, poinformowała spółka. >>>>

Tauron Polska Energia

Tauron Polska Energia spodziewa się, że szczegóły zaangażowania finansowego Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR) w wydzielaną spółkę odpowiedzialną za projekt Jaworzno III będą znane w kwietniu, poinformował prezes Filip Grzegorczyk. >>>>

P.A. Nova

P.A. Nova otrzymała od Kaufland Polska Markety zlecenie wykonania budowy marketu za cenę 19,08 mln zł netto, podała spółka. >>>>

Farmacol

Akcjonariusze Farmacolu zdecydowali o zniesieniu dematarializacji łącznie 23 400 000 akcji o wartości nominalnej 1 zł każda poprzez przywrócenie im formy dokumentu oraz wycofanie akcji z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych (GPW), wynika z uchwał walnego. >>>>

i2 Development

i2 Development sprzedał 117 lokali w I kwartale br., co oznacza wzrost o 18% r/r, podała spółka. >>>>