Kwota 55,14 mln zł przeznaczona została na kapitał zapasowy z zastrzeżeniem, że kwota ta może służyć w latach przyszłych na wypłatę dywidendy, podano również.

Datą ustalenia listy akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy (dzień dywidendy) będzie 2 kwietnia. Dywidenda zostanie wypłacona akcjonariuszom w 28 kwietnia. Wypłatą dywidendy objęte są wszystkie akcje spółki tj. 19 853 300 sztuk.

PCC Rokita zajmuje się produkcją i handlem produktami chemicznymi. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od 2014 r.

(ISBnews)