Warszawa, 10.04.2017 (ISBnews) - Astarta Holding odnotowała 82,65 mln euro skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2016 r. wobec 15,94 mln euro zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 124,43 mln euro wobec 108 mln euro zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł 152,14 mln euro wobec 130,69 mln euro rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 368,89 mln euro w 2016 r. wobec 314 mln euro rok wcześniej.

"Ostatni rok był pomyślny dla Astarty. Od strony operacyjnej zwiększyliśmy produkcję zboża i roślin oleistych do rekordowych 910 tys. ton, zebraliśmy 2,6 mln ton buraków cukrowych i wyprodukowaliśmy największy wolumen cukru w historii spółki – 505 tys. ton. Wyniki finansowe również były pozytywne: przychody zwiększyły się do 369 mln euro, EBITDA wzrosła do 152 mln euro, a zysk netto – do 83 mln euro. Udział eksportu w skonsolidowanych przychodach wzrósł do 51%" - napisał prezes Viktor Ivanchyk w liście do akcjonariuszy.

Astarta Holding N.V. to holding, zarejestrowany w Holandii, który grupuje spółki spożywcze i rolnicze działające na Ukrainie. Spółka jest notowana na GPW od 2006 r.

(ISBnews)