Akcjonariusze Getin Noble Banku 9 maja zdecydują o niewypłacaniu dywidendyWarszawa, 12.04.2017 (ISBnews) - Akcjonariusze Getin Noble Banku (GNB) zdecydują 9 maja o przeznaczenia zysku netto banku z działalności w roku obrotowym 2016 na podwyższenie kapitału zapasowego, wynika z projektów uchwał na walne.

"Wniosek zarządu jest zgodny z założeniami zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego „Planu trwałej poprawy rentowności Getin Noble Bank SA Program Postępowania Naprawczego na lata 2016-2019" w zakresie sposobu dysponowania zyskiem w okresie objętym Programem, a także ze stanowiskiem Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 6 grudnia 2016 roku w sprawie polityki dywidendowej banków (i innych podmiotów) w roku 2017" - czytamy w uzasadnieniu uchwały.

W ujęciu jednostkowym zysk netto Getin Noble Banku w 2016 r. wyniósł 109 mln zł wobec 12,79 mln zł zysku rok wcześniej.

Getin Noble Bank powstał w wyniku połączenia Getin Banku i Noble Banku w 2010 roku. Jest kontrolowany przez Leszka Czarneckiego i notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW).

(ISBnews)