Konferencja towarzyszy odbywającej się 21 kwietnia „Polsko-Ukraińskiej Komisji Międzyrządowej do Spraw Współpracy Gospodarczej”, która organizowana jest pod przewodnictwem wicepremierów Mateusza Morawieckiego i Stepana Kubiwa.

Pierwsza edycja kongresu jest poświęcona Ukrainie – państwu, które posiada duży potencjał gospodarczy i może stać się kluczowym partnerem dla Polski i Unii Europejskiej. Podczas konferencji poruszone zostaną m.in. kwestie współpracy sektora zbrojeniowego i jego rozwoju w Europie Środkowej oraz bezpieczeństwa energetycznego. Decydenci, przedstawiciele sił zbrojnych oraz eksperci z całego świata dyskutować będą o tym jak efektywnie rozwijać współpracę przemysłową między państwami. Głos zabierze m.in. wicepremier Mateusz Morawiecki, wicepremier Ukrainy Stefan Kubiw oraz szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Paweł Soloch.

„Kongres Przemysłowy. Europa i Ukraina 2017” został objęty honorowymi patronatami Ministerstwa Rozwoju, Ministerstwa Energii, Biura Bezpieczeństwa Narodowego, Agencji Rozwoju Przemysłu oraz NATO.

Więcej informacji oraz szczegółowa agenda kongresu tutaj.

Źródło nieznane