W ujęciu miesięcznym, przeciętne wynagrodzenie wzrosło o 6,3 proc. i wyniosło 4 577,86 zł. Natomiast zatrudnienie w przedsiębiorstwach w ujęciu miesięcznym wzrosło o 0,1 proc. i wyniosło 5 981,7 osób, podano w komunikacie.

Trzynastu analityków ankietowanych przez ISBnews spodziewało się, że wzrost zatrudnienia zwiększył się o 4,4-4,7 proc. rok do roku, przy średniej w sektorze przedsiębiorstw na poziomie 4,6 proc. rok do roku w marcu (wobec wzrostu o 4,6 proc. w lutym br.).

Według nich, wynagrodzenia w tym sektorze w marcu zwiększyły się o 3,8-4,7 proc. rok do roku, przy średniej na poziomie 4,38 proc. rok do roku (wobec 4 proc. wzrostu w lutym br.).

Zdaniem ekonomistów, dane GUS to potwierdzenie presji płacowej na rynku pracy.

"Jest to skutek coraz większej konkurencji na rynku pracy. Pracodawcy odczuwają brak pracowników, co skutkuje rosnącą dynamiką wynagrodzeń" - mówi Jakub Gontarek, ekspert z departamentu pracy, dialogu i spraw społecznych Konfederacji Lewiatan.

"Jednocześnie w sektorze przedsiębiorstw przeciętne zatrudnienie rośnie w stałym tempie. Dane potwierdzają zmianę na rynku pracy, o której mówią pracodawcy. Coraz mniej osób wchodzących na rynek pracy przy jednoczesnym stałym wzroście PKB musi wywierać presję na wynagrodzenia. A to oznacza, że rynek pracownika staje się faktem. Przedsiębiorcy muszą przygotować się także na korzystanie z innych niż wynagrodzenie form rywalizowania o najlepszych pracowników" - dodaje.