Jednocześnie S&P podwyższyła, względem szacunków z 10. stycznia, o 0,1 pkt. proc. do 3,3 proc. prognozy wzrostu PKB Polski na 2017 r. Bez zmian pozostawiono szacunki wzrostu gospodarczego na 2018 r. i 2019 r. (dane w tabeli poniżej).

Agencja obniżyła o 0,1 pkt. proc. do 3,0 proc. PKB prognozy deficytu gg w 2017 r. W 2020 r. deficyt gg ma wynieść wg S&P 2,8 proc. PKB

W porównaniu z grudniowymi prognozami, S&P podniosła prognozowaną ścieżkę długu publicznego Polski w relacji do PKB na lata 2017-2019. Szacunek inflacji podniesiono na 2017 r. do 1,8 proc. z 1,5 proc. W 2020 r. inflacja w Polsce ma wynieść 2,1 proc.

Poniżej zestawienie nowych (z 7. kwietnia) i starych (ze stycznia i grudnia) prognoz S&P.

2017 2018 2019 2020
nowa stara nowa stara nowa stara
PKB (realny w proc.) 3,3 3,2 3,1 3,1 3,0 3,0 2,9
Deficyt sektora finansów publ. (proc. PKB) 3,0 3,1 3,0 3,0 2,9 2,8 2,8
Dług sektora finansów publ. (proc. PKB) 53,8 52,5 54,1 52,9 54,3 53,0 54,5
CPI (proc.) 1,8 1,5 2,0 2,0 2,1 2,1 2,1

Na piątek zaplanowany jest przegląd ratingu Polski przez S&P Global Ratings.

W grudniu agencja potwierdziła długoterminowy i krótkoterminowy rating Polski w walucie zagranicznej na poziomie "BBB+/A-2" i podniosła jego perspektywę do stabilnej z negatywnej.

-----------------

W opublikowanej w środę Aktualizacji Programu Konwergencji zapisano, że dynamika PKB Polski wyniesie 3,6 proc. w 2017 roku, 3,8 proc. w 2018 r., 3,9 proc. w 2019 r., 3,9 proc. w 2020 r.. CPI w 2017 r. wyniesie 1,8 proc.; w 2018 r. 2,3 proc.; w 2019 r. 2,3 proc.; w 2020 r. 2,5 proc.

Deficyt sektora gg w 2017 r. wg APK wyniesie 2,9 proc. PKB, w 2018 r. 2,5 proc. PKB, w 2019 r. 2,0 proc. PKB, w 2020 r. 1,2 proc. PKB.

Dług sektora gg wg APK wyniesie w 2017 55,3 proc. PKB, w 2018 54,8 proc. PKB, w 2019 54,0 proc. PKB, w 2020 52,1 proc. PKB.