Akcjonariusze Asseco BS zdecydowali o 1,27 zł dywidendy na akcję za 2016 r.


Warszawa, 20.04.2017 (ISBnews) - Akcjonariusze Asseco Business Solutions (BS) zdecydowali o przeznaczeniu 42,44 mln zł z zysku netto za 2016 r., wynoszącego łącznie 42,45 mln zł, na dywidendę, co da wypłatę w wysokości 1,27 zł na akcję, podała spółka.
"Zwyczajne walne zgromadzenie Asseco Business Solutions postanowiło: zysk netto wypracowany przez spółkę w roku obrotowym 2016 w wysokości 42 446 198,45 zł podzielić w następujący sposób:
1) część zysku netto za 2016 rok w kwocie 42 441 105,11 zł przeznaczyć do podziału miedzy akcjonariuszy, tj. wypłacić dywidendę w kwocie po 1,27 zł na jedną akcję;
2) pozostałą część zysku netto za 2016 rok w kwocie 5 093,34 zł przekazać na kapitał zapasowy" - czytamy w uchwale.

Akcjonariusze ustalili dzień dywidendy na 12 maja 2017 r., a termin wypłaty dywidendy na 1 czerwca 2017 roku.
W ramach grupy kapitałowej Asseco, Asseco Business Solutions stanowi centrum kompetencyjne odpowiedzialne za systemy ERP, oprogramowanie dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz mobilne systemy wspomagające zarządzanie.

(ISBnews)