PGE Polska Grupa Energetyczna wstępnie szacuje skonsolidowany zysk EBITDA na ok. 1,87 mld zł, zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej na ok. 882 mln zł za I kwartał 2017 r., podała spółka."Zysk operacyjny powiększony o amortyzację i odpisy aktualizujące (EBITDA) w I kwartale 2017 r. wyniósł około 1 873 mln zł,
w tym:
- EBITDA segmentu Energetyka Konwencjonalna: 917 mln zł,
- EBITDA segmentu Dystrybucja: 618 mln zł,
- EBITDA segmentu Obrót: 243 mln zł,
- EBITDA segmentu Energetyka Odnawialna: 91 mln zł. " - czytamy w komunikacie.

"Skonsolidowany zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł około 882 mln zł (czyli 0,47 zł na akcję).
Szacunkowe zadłużenie netto na dzień 31 marca 2017 r. wyniosło około 5 243 mln zł" - podano także.

Według wstępnych szacunków, produkcja energii elektrycznej netto w I kwartale 2017 r. w jednostkach wytwórczych PGE wyniosła 15,0 TWh, wolumen dystrybucji wyniósł blisko 9,0 TWh, a sprzedaż do odbiorców finalnych wyniosła 10,0 TWh, czytamy dalej.

Spółka zastrzegła, że prezentowane wielkości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie. Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 r. nastąpi 11 maja 2017 r.

Grupa kapitałowa PGE jest liderem sektora z ok. 40-proc. udziałem w rynku wytwarzania konwencjonalnego, 30-proc. w sprzedaży dla klientów końcowych (5,2 mln odbiorców indywidualnych i biznesowych) oraz ok. 12-proc. w OZE. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.

(ISBnews)