Warszawa, 27.04.2017 (ISBnews) - Portfel zamówień Grupy Awbud wynosi 273 mln zł, przy czym spółka liczy, że prowadzone negocjacje powinny przynieść wzrost wartości portfela zamówień na rok 2017, podał Awbud.
"Na dzień sporządzenia niniejszego Raportu portfel zamówień (backlog) Grupy Awbud wynosi 273 mln zł, rozumiany jako wartość przyszłych przychodów, które będą realizowane w 2017 i kolejnym roku. Portfel zamówień uwzględnia kontrakty zarówno z tytułu usług generalnego wykonawstwa (173 mln zł), jak i usług podwykonawczych (100 mln zł), w wewnętrznej terminologii Grupy określanych jako tzw. znormalizowana sprzedaż" - czytamy w raporcie.
"Grupa Awbud intensywnie pracuje nad zdobywaniem nowych kontraktów i, z zastrzeżeniem możliwego wpływu czynników zewnętrznych, niezależnych od Grupy, ocenia, że prowadzone negocjacje powinny przynieść wzrost wartości portfela zamówień na rok 2017" - napisano także.
W 2016 roku Grupa uzyskała przychody ze sprzedaży na poziomie 268 165 tys. zł, tj. o 10,4% wyższe niż w poprzednim roku. Grupa działa wyłącznie na krajowym rynku budowlanym i z niego pochodziła całość przychodów ze sprzedaży, podano także.
Przychody z tytułu sprzedaży usług budowlano-montażowych wyniosły 220,92 mln zł i były o 9,3% wyższe niż w poprzednim roku. Wzrosły również przychody ze sprzedaży usług instalacyjnych - o 12,4% r/r do 50,48 mln zł.
Awbud to wyspecjalizowana grupa budowlana, prowadząca działalność w następujących obszarach: budownictwa komercyjnego i ogólnego, realizacji obiektów przemysłowych, rewitalizacji obiektów, realizacji w obszarach ekologii i energetyki, prac instalacyjnych, prac żelbetowych. Od marca 2011 roku firma obecna jest na rynku podstawowym GPW.
(ISBnews)