Akcjonariusze Konsorcjum Stali zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy za 2016 r.Warszawa, 27.04.2017 (ISBnews) - Akcjonariusze Konsorcjum Stali zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy z zysku za 2016 r., wynika z podjętych uchwał.

"Zwyczajne walne zgromadzenie postanawia przeznaczyć zysk netto za rok obrotowy 2016 w wysokości 43 512 655,30zł w całości na kapitał zapasowy spółki" – czytamy w uchwale.

Akcjonariusze zdecydowali także o przeznaczeniu niepodzielonego zysk netto za lata 2014-2015 w wysokości 3 448 413,91zł, wynikającego ze zmiany ujmowania, prezentacji i wyceny instrumentów finansowych (zgodnie z zaleceniem Komisji Nadzoru Finansowego) związanych z posiadaniem przez Konsorcjum Stali S.A. akcji spółki Bowim S.A, w całości na kapitał zapasowy spółki.

W czerwcu ub.r. akcjonariusze Konsorcjum Stali zdecydowali o przeznaczeniu 8,19 mln zł z zysku netto za 2015 r. na dywidendę, tj. o wypłacie 1,5 zł dywidendy na akcję.

W ujęciu jednostkowym Konsorcjum Stali miało 43,51 mln zł zysku netto w 2016 r. wobec 19,36 mln zł rok wcześniej.

Konsorcjum Stali S.A. działa w branży produkcji zbrojeń budowlanych oraz jest jedną z największych firm zajmujących się dystrybucją wyrobów hutniczych w Polsce. Spółka jest notowana na GPW od 2007 r.

(ISBnews)