Strata netto Alma Market wzrosła r: r do 233,96 mln zł w 2016 r.,



Warszawa, 28.04.2017 (ISBnews) - Alma market odnotowała 233,96 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2016 r. wobec 149,46 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Strata operacyjna wyniosła 138,16 mln zł wobec 145,56 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1010,39 mln zł w 2016 r. wobec 1563,62 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym strata netto z działalności kontynuowanej w 2016 r. wyniosła 196,9 mln zł wobec 98,37 mln zł straty rok wcześniej.

Grupa kapitałowa Alma Market prowadzi działalność w następujących obszarach: sprzedaż detaliczna artykułów żywnościowych, sprzedaż detaliczna odzieży i obuwia, sprzedaż hurtowa granulatów tworzyw sztucznych, folii, oraz pozostałych artykułów chemicznych w tym wyrobów z tworzyw sztucznych i chemikaliów, działalność w branży nieruchomości w zakresie obsługi nieruchomości i ich wynajmu, a także realizacji projektów deweloperskich. Spółka jest notowana na GPW od 1994 r.

(ISBnews)