Zysk netto Rawlplug spadł r: r do 8,7 mln zł w I kw. 2017 r.


Warszawa, 15.05.2017 (ISBnews) - Rawlplug odnotował8,7 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2017 r. wobec 9,98 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 12,71 mln zł wobec 16,44 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 175,51 mln zł w I kw. 2017 r. wobec 175,54 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym strata netto w okresie I kw. 2017 r. wyniosła 0,4 mln zł wobec 5,81 mln zł zysku rok wcześniej.
Grupa Rawlplug zajmuje się opracowywaniem innowacyjnych rozwiązań z zakresu technik zamocowań, ich projektowaniem, produkcją i dystrybucją.
(ISBnews)