Industrial Milk Company (IMC) odnotowało 5,68 mln USD skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2017 r. wobec 6,01 mln USD straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Strata operacyjna wyniosła 3,11 mln USD wobec 2,7 mln USD zysku rok wcześniej.

Znormalizowany wynik EBITDA w I kw. br. wyniósł -0,18 mln USD wobec +5,81 mln USD rok wcześniej. Znormalizowany EBIT ukształtował się na poziomie odpowiednio: -2,39 mln USD wobec +2,98 mln USD.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 36,99 mln USD w I kw. 2017 r. wobec 26,78 mln USD rok wcześniej.

Zarejestrowana w Luksemburgu IMC jest spółką z sektora rolniczego działającą w środkowo-północnej Ukrainie (region Połtawy, Czernichowa i Sumy). Działalność IMC skupia się na uprawie zbóż, roślin oleistych oraz ziemniaków. Spółka jest również jednym z największych producentów mleka na Ukrainie. Od maja 2011 r. IMC jest notowane na GPW.

(ISBnews)