Warszawa, 22.05.2017 (ISBnews) - PKO Bank Polski chce zwiększyć sprzedaż kredytów dla klientów z segmentu małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) w kolejnych kwartałach, a w segmencie korporacyjnym czeka na lepsze ceny rynkowe, poinformował wiceprezes Bartosz Drabikowski.
"Liczymy na lepsze kolejne kwartały w kredytach MSP. Widzimy spadające depozyty MSP i korporacji, co może być prognostykiem, że firmy zaczynają inwestować i wydawać. Bardzo liczymy, że zwiększymy wolumeny w MSP. W korpo to kwestia ceny - jeśli myślimy o 2-cyfrowym ROE, to musimy patrzeć na ceny" - powiedział Drabikowski podczas konferencji prasowej.
"Rośniemy tam, gdzie jest dobra dochodowość. Czekamy na lepsze ceny w korpo" - podkreślił.
Bank podał, że kredyty brutto wraz z leasingiem dla MSP wzrosły o 0,8% w skali kwartału i o 20% r/r, w tym kredyty wzrosły kwartalnie o 0,1% i spadły o 3,4% w skali roku, zaś leasing wzrósł o 2,8% w skali kwartału i o 260% r/r.
Kredyty korporacyjne brutto wzrosły o 0,9% w skali kwartału i spadły o 1,3% r/r do 41,99 mld zł na koniec marca.
Portfel kredytów i pożyczek netto udzielonych klientom PKO BP wyniósł 200,6 mld zł na koniec I kw. br. i nie zmienił się w ujęciu kwartalnym. Relacja należności z utratą wartości do należności ogółem (NPL) spadła r/r do 5,9% na koniec marca.
PKO Bank Polski jest liderem polskiego sektora bankowego. Aktywa razem banku wyniosły 285,57 mld zł mld zł na koniec 2016 r. Akcje banku od listopada 2004 r. notowane są na GPW.
(ISBnews)