Indeks WIG 20 zniżkował w piątek na zamknięciu o 1,4 proc. do 2.326 pkt., co było najsilniejszym spadkiem wśród wszystkich europejskich indeksów. Odwrotna sytuacja miała miejsce w czwartek, kiedy to WIG 20 był najmocniejszym wskaźnikiem w Europie. W całym minionym tygodniu WIG 20 stracił 0,1 proc.

WIG spadł na koniec dnia o 1 proc. do 60.907 pkt, a mWIG obniżył się o 0,6 proc. do 4.837 pkt.

Obroty wyniosły 799,8 mln zł, z czego 661 mln zł stanowiła wartość handlu akcjami spółek z WIG 20. Najwyższe obroty odnotowano na papierach Pekao (141 mln zł, spadek kursu o 1,2 proc.) oraz PKN Orlen (97 mln zł, spadek kursu o 3,1 proc.)

Reklama

Wśród dużych spółek na GPW najsilniejszy spadek zanotowała JSW, której wycena zmniejszyła się o 4,4 proc. do 71,88 zł, czyli najniższego poziomu od końcówki kwietnia. BZ WBK zakończył rekomendowanie długiej pozycji na akcjach JSW i jednocześnie krótkiej pozycji na papierach KGHM - podała agencja Bloomberg. Kurs KGHM spadł o 2,8 proc.

Drugi najmocniejszy spadek, o 4,1 proc., był udziałem Cyfrowego Polsatu. Kurs grupy wzrósł w ciągu miesiąca najmocniej w WIG 20, o 12 proc.

O 0,66 proc. spadł kurs Asseco Poland, które w czwartek wieczorem opublikowało nieco słabsze od konsensusu rynkowego wyniki za I kw. 2017 r. Zysk netto grupy w pierwszym kwartale wyniósł 60,9 mln zł wobec konsensusu 63 mln zł. Wyniki grupy Asseco za I kw. 2017 r. okazały się nieznacznie niższe od konsensusu, za co odpowiadały głównie rezultaty grupy Formula. W ocenie analityków rynek większą uwagę niż do wyników mógł przyłożyć jednak do wyraźnie słabszych rok do roku przepływów operacyjnych.

Wzrostami w indeksie dużych spółek wyróżniły się jedynie: Eurocash (0,7 proc. wzrostu), Energa, BZ WBK (po 0,4 proc.) i PKO BP (0,1 proc.).

Z kolei ze spółek o średniej kapitalizacji najmocniejszy, 3,7-proc., spadek do 43,61 zł zanotował Pfleiderer Group. Zarząd grupy określił warunki programu skupu akcji własnych, chce nabyć do 6,47 mln akcji, stanowiących łącznie nie więcej niż 10 proc. kapitału zakładowego. W komunikacie podano, że cena nabycia akcji nie może być niższa niż 0,33 zł za sztukę. Upoważnienie zarządu do nabycia akcji obowiązuje do 30 czerwca 2018 r.

O 2,6 proc. spadł kurs PKP Cargo. Strata netto przewoźnika towarowego w I kw. 2017 r. wyniosła 1,4 mln zł wobec oczekiwanej przez rynek straty na poziomie 5,8 mln zł. Wynik EBITDA była zbliżony do oczekiwań i wyniósł 147 mln zł (82,4 proc. więcej niż rok wcześniej). Zbieżne z konsensusem okazały się również przychody grupy, które sięgnęły 1,10 mld zł (6,4 proc. więcej rok do roku).

Na szerokim rynku o 4,9 proc. wzrosła wycena Cognora. mBank i Pekao zobowiązały się do udzielenia spółce kredytu terminowego do 50 mln euro z przeznaczeniem na refinansowanie obligacji i limitu odnawialnego do 80 mln zł z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności spółki.

Przed piątkową sesją niższe od oczekiwań wyniki za I kw. 2017 r. podał Elemental Holding. Spółka zanotowała 11,5 mln zł zysku netto wobec 14,1 mln zł szacowanych przez rynek. Wycena spółki spadła o 0,3 proc.

O 1,64 proc. wzrósł kurs Gekoplastu. Zarząd spółki rekomenduje wypłatę 0,55 zł dywidendy na akcję za 2016 rok, czyli łącznie prawie 3,3 mln zł. Za rok 2015 Gekoplast wypłacił 0,50 zł dywidendy na akcję, a za rok 2014 – 0,35 zł.

O 16,4 proc. spadł kurs Petrolinvestu. KNF utrzymała w piątek w mocy decyzję nakładającą na Petrolinvest karę pieniężną w wysokości 800 tys. zł oraz karę bezterminowego wykluczenia z obrotu na GPW. (PAP Biznes)