Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wydał zgodę na dokonanie koncentracji, polegającej na przejęciu przez Asseco Business Solutions (Asseco BS) kontroli nad Macrologic, podało Asseco."Uzyskanie zgody UOKiK było warunkiem prawnym określonym w pkt. 24 treści wezwania ogłoszonego w dniu 11.04.2017 r. Niezależnie od spełnienia warunku opisanego powyżej, trwa okres przyjmowania zapisów na sprzedaż akcji Macrologic […]. Ostatnim dniem przyjmowania zapisów jest 6 czerwca 2017 r." - czytamy w komunikacie.

W kwietniu Asseco Business Solutions (Asseco BS) ogłosiło wezwanie do sprzedaży 1 888 719 akcji Macrologic po cenie 59 zł za sztukę. Pośredniczącym w wezwaniu Dom Maklerski PKO BP. Celem wezwania jest przejęcie 100% udziałów i głosów w Macrologic oraz stworzenie grupy kapitałowej Asseco BS.

Macrologic jest dostawcą systemów ERP dla małych i średnich firm. Spółka jest notowana na GPW od 1997 roku.

(ISBnews)