Superior Industries ogłosił wezwanie na 7,7% akcji Uniwheels po 247,87 zł: szt.


Warszawa, 09.06.2017 (ISBnews) - Superior Industries ogłosił wezwanie na 954 920 akcji Uniwheels, stanowiących 7,7% w kapitale i głosach i walnym zgromadzeniu, po cenie 247,87 zł za sztukę, podał pośredniczącym w wezwaniu Dom Maklerski Banku Handlowego.
"W wyniku wezwania wzywający, jako podmiot nabywający akcje, zamierza uzyskać 7,7% ogólnej liczby akcji i głosów na walnym zgromadzeniu spółki, tj. 954 920 akcji uprawniających do 954 920 głosów na walnym zgromadzeniu spółki. Wszystkie akcje są zdematerializowane" – czytamy w komunikacie.
Superior Industries zamierza osiągnąć w wyniku wezwania 100% ogólnej liczby akcji i głosów na walnym zgromadzeniu Uniwheels, tj. 12 400 000 akcji, podano także.
"Na dzień ogłoszenia niniejszego wezwania, wzywający posiada 11 445 080 akcji spółki stanowiących 92,30% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki" – czytamy dalej.
Zapisy w wezwaniu zaplanowano na 30 czerwca – 31 lipca br. Przewidywany dzień transakcji nabycia akcji na GPW to 3 sierpnia, a przewidywany dzień rozliczenia transakcji nabycia akcji to 8 sierpnia br.
Wezwanie nie jest ogłaszane pod jakimkolwiek warunkiem, wskazano także.
Pod koniec marca Superior Industries International Germany AG ogłosił wezwanie na 12 400 000 akcji Uniwheels, stanowiących 100% kapitału i głosów na walnym zgromadzeniu. W ramach wezwania zawarto transakcje na 11,445 mln akcji.
Uniwheels AG jest jednym z największych europejskich dostawców felg dla producentów samochodów (OEM - Original Equipment Manufacturer) oraz wiodącym producentem felg aluminiowych na europejskim rynku akcesoriów. Spółka jest notowana na GPW od 2015 r.
(ISBnews)