Liczba wolnych miejsc pracy wyniosła 119,5 tys. w końcu I kwartału 2017 r. i była wyższa o 41,5 tys., tj. o 53,2%, niż kwartał wcześniej, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). W porównaniu z I kw. 2016 r. liczba wolnych miejsc pracy wzrosła o 29,9 tys., tj. o 33,4%.

W końcu I kw. br. nie obsadzonych było jeszcze 27,5 tys. nowo utworzonych miejsc pracy. W I kwartale 2017 roku utworzono o 88,9% więcej nowych miejsc pracy w porównaniu z poprzednim kwartałem i o 17,7% więcej niż w I kwartale roku poprzedniego, podano w komunikacie.

W okresie I kwartału 2017 roku zlikwidowano o 30% więcej miejsc pracy niż w IV kwartale 2016 r., ale o 4,8% mniej niż w I kwartale roku poprzedniego, podał również GUS.

"Liczba wykazanych wolnych miejsc pracy na koniec I kwartału 2017 roku wyniosła 119,5 tys. Wolne miejsca pracy koncentrowały się głównie w sektorze prywatnym (90,8%) oraz w jednostkach o liczbie pracujących powyżej 49 osób (39,9%) i do 9 osób (39,5%)" - czytamy w komunikacie.

Najwięcej wolnych miejsc pracy zanotowano w jednostkach prowadzących działalność w zakresie przetwórstwa przemysłowego (25,1%), budownictwa (15,8%) oraz handlu; napraw pojazdów samochodowych (15,2%). W I kwartale 2017 roku jednostki dysponujące wolnymi miejscami pracy najczęściej poszukiwały robotników przemysłowych i rzemieślników (30,2%), specjalistów (15,5%), a także operatorów i monterów maszyn i urządzeń (14,7%), podano także.

W końcu I kwartału 2017 r. największą liczbą ofert pracy dysponowało województwo mazowieckie (21,8%), śląskie (12,4%) i wielkopolskie (11,2%), a najskromniejsza oferta wolnych miejsc pracy wystąpiła w województwie podlaskim (1,0%), warmińsko-mazurskim (1,9%) oraz lubuskim (2,3%).

Jak podał wcześniej GUS, stopa bezrobocia zarejestrowanego wyniosła na koniec marca br. 8,1% wobec 8,5% miesiąc wcześniej. Liczba zarejestrowanych bezrobotnych w końcu marca br. wyniosła 1 324,2 tys. wobec 1 383,4 tys. miesiąc wcześniej i w porównaniu do 1 600,5 tys. przed rokiem.

>>> Czytaj też: Każda firma na rynku ma coś za uszami, tylko nie każda jeszcze dała się złapać