"Zwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy podjęło uchwałę o wypłacie dywidendy z zysku za 2016 r. Kwota przeznaczona na wypłatę dywidendy wynosi 16 740 801,00 zł. Wartość dywidendy przypadająca na 1 akcję wynosi 3 zł brutto" - czytamy w komunikacie.

Dywidendą objęte są akcje spółki w liczbie 5 580 267 szt. Dniem ustalenia prawa do dywidendy jest 14 lipca 2017 r. Termin wypłaty dywidendy ustalono na 31 lipca 2017 r, podano także.

Stalprodukt to producent i dystrybutor wyrobów stalowych. Akcje spółki notowane są na GPW od 1997 r.

(ISBnews)