Warszawa, 20.06.2017 (ISBnews) - Uniserv-Piecbud, którego pierwotna oferta publiczna ruszy 29 czerwca, nie prowadzi obecnie rozmów nt. ewentualnej akwizycji (zapisanej w celach emisyjnych), ale ocenia, że poświęci ok. jednego roku na poszukiwania podmiotu do przejęcia, poinformował prezes Dionizy Boryczko. Zapowiedział także, że celem spółki jest raczej utrzymanie dobrych rentowności niż wysokiego tempa wzrostu przychodów.
"Nie prowadzimy obecnie żadnych rozmów [nt. akwizycji], ale rynek jest dynamiczny. Gdyby się pojawiła potencjalnie interesująca spółka, która by nam poszerzyła ofertę produktową, byłaby pożądana" - powiedział Boryczko podczas konferencji prasowej.
Dyrektor finansowy Mirosława Płużek przypomniała, że na akwizycję w celach emisyjnych zapisano do 5 mln zł i jeśli nie zostaną one wykorzystane, zostaną przesunięte na kapitał obrotowy.
Pytany, jak długo spółka ma zamiar rozglądać się za przedmiotem ewentualnej akwizycji prezes wskazał: "Około roku musimy na to poświęcić".
"Wzrost nie jest celem samym w sobie, będziemy się koncentrowali na utrzymaniu marżowości" - powiedział także Boryczko, pytany o perspektywę kontynuacji tempa wzrostu przychodów.
Wcześniej podczas konferencji członkowie zarządu podkreślili, że rentowności osiągane w spółce są powyżej rynku i kształtowały się w 2016 r. na poziomie 10% rentowności EBITDA i 8,6% marży netto.
W 2016 r. spółka miała 119,5 mln zł przychodów w ujęciu skonsolidowanym przy 82,4 mln zł w 2015 r. w ujęciu jednostkowym i 46,2 mln zł w 2014 r. Jak podkreśliła Płużek, przejście na dane skonsolidowane nie zaburza tu istotnie obrazu wzrostu.
W aktualnym portfelu zamówień spółki, wartym na 2017 r. i kolejne lata 193 mln zł, nie ma zamówień z zagranicy, jednak spółka nie wyklucza ich pozyskiwania w przyszłości.
"Zagranicy nie mówimy nie" - skomentował prezes, przypominając, że w przeszłości spółka realizowała projekty m.in. w Czechach, Estonii i Rosji.
Prezes dodał, że celem spółki w budowie portfela jest też zwiększanie udziału projektów o dużej wartości jednostkowej, za które uważa te powyżej 150 mln zł.
Pierwotna oferta publiczna do 3,5 mln akcji nowej emisji Uniserv-Piecbud rozpocznie się 29 czerwca od budowy księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych, podano w prospekcie emisyjnym. Spółka liczy na pozyskanie z oferty ok. 35 mln zł netto.
Uniserv-Piecbud chce przeznaczyć 12 mln zł pozyskanych z emisji na opracowanie nowych innowacyjnych rozwiązań zwiększających konkurencyjność Grupy (w tym: w obszarze układów chłodzenia - 5 mln zł, w zakresie magazynowania energii cieplnej - 3 mln zł, z zakresie wykorzystania popiołów do produkcji materiałów budowlanych - 4 mln zł). Na zakup innowacyjnego i specjalistycznego sprzętu ma zostać przeznaczone 2 mln zł, zaś na kapitał obrotowy - do 16 mln zł. Spółka chce także przeznaczyć do 5 mln zł na akwizycje
Uniserv-Piecbud doradza, projektuje, buduje nowe oraz remontuje istniejące instalacje i obiekty (w tym chłodnie, kominy, silosy, piece). Realizuje usługi dla szerokiej gamy przedsiębiorstw, w tym z branży energetyki zawodowej i przemysłowej, hutnictwa metali żelaznych i nieżelaznych oraz szkła, koksowni, przemysłu chemicznego, petrochemicznego, cementowego, a także zakładów innych branż. W 2016 r. przychody Grupy Uniserv-Piecbud wyniosły 119,5 mln zł.
(ISBnews)