Sygnity

Sygnity przewiduje, że jej operacje księgowe o szacowanej, łącznej wartości ok. 95,9 mln zł negatywnie wpłyną na wyniki I półrocza roku obrotowego 2016/2017, podała spółka. >>>> 

Sfinks Polska

Sfinks Polska zdecydował o przyjęciu oferty Grupy Żywiec i podpisaniu umów dotyczących zakupu sieci franczyzowej Piwiarnia Warki, liczącej 67 lokali oraz współpracy z Grupą Żywiec. Wartość transakcji to 12 mln zł, które Sfinks ma zapłacić w ciągu 6 lat, podała spółka. >>>> 

Selvita

Selvita zawarła z włoską spółką Aptuit Srl umowę na wykonanie przez Aptuit wybranych badań przygotowujących projekt SEL120 do wprowadzenia do fazy klinicznej, podała spółka. >>>> 

CCC

CCC odnotowało 40,8 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2017 r. wobec 19,5 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w skorygowanym raporcie kwartalnym. W opublikowanym wcześniej raporcie CCC podało, że w I kw. odnotowało 50,6 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2017 r. wobec 19,5 mln zł straty rok wcześniej. >>>> 

>>> Zobacz też rekomendacje  

Esotiq & Henderson

Akcjonariusze Esotiq & Henderson zdecydowali o wydzieleniu części odzieżowej grupy do spółki EMG, podała spółka. >>>> 

Jujubee

Jujubee zakłada w harmonogramie wydawniczym do 2020 roku wyprodukowanie łącznie sześciu gier na platformy mobilne i PC, podała spółka. >>>> 

Jujubee szacuje sprzedaż gry Realpolitiks na komputerach osobistych na ponad 25 tys. sztuk i rozpocznie produkcję drugiej części gry jeszcze w bieżącym roku, podała spółka. >>>> 

Trans Polonia

Trans Polonia, w porozumieniu z oferującym, ustaliła ostateczną cenę akcji oferowanych na 5,80 zł za jedną akcję i ostateczną liczbę akcji oferowanych na 8,5 mln sztuk, podała spółka. >>>>  

PlayWay

PlayWay zawarł umowę inwestycyjną z Julią Leszczyńską oraz Patrycją Białorucką w sprawie objęcia udziałów w Emilus IT Solutions, podała spółka. >>>> 

Stelmet

Stelmet odnotował 25,6 mln zł skonsolidowanego zysku netto w II kw. roku finansowego 2016/2017, tj. od 1 stycznia do 31 marca 2017 r., wobec 21,5 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

Bytom   

Akcjonariusze Bytomia zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy i przeznaczeniu całego zysku netto za 2016 r. na kapitał zapasowy, wynika z uchwał podjętych na zwyczajnym walnym zgromadzeniu. >>>> 

Marvipol

Marvipol prowadzi rozmowy z obligatariuszami i bankiem kredytującym ws. możliwości przeznaczenia na dywidendę za 2016 rok kwoty 34,1 mln zł, zgodnie z wnioskiem jednego z akcjonariuszy - Nationale Nederlanden OFE, poinformował ISBnews prezes Mariusz Książek. Zarząd Marvipolu rekomendował na nią 40% znormalizowanego zysku z motoryzacji, czyli 17 mln zł. >>>> 

Zarząd Marvipolu ocenia, że zakończenie procesu podziału Grupy na dwa giełdowe podmioty w tym roku jest realne, poinformował ISBnews prezes Mariusz Książek. >>>> 

M Food

Cena emisyjna akcji serii F w ofercie M Food została ustalona na 11 zł za jedną akcję, podała spółka. >>>> 

Robyg

Grupa Robyg rozpoczyna realizację kolejnej inwestycji na warszawskim Wilanowie, podała spółka. W ramach Ogrodów Wilanów powstanie około 230 funkcjonalnych mieszkań oraz lokali usługowych. "Nowy projekt w Wilanowie zostanie wybudowany przy użyciu najwyższej jakości materiałów. Wyróżniała go będzie stylowa, nowoczesna architektura. [...] W trzech budynkach powstanie tu około 230 mieszkań w atrakcyjnych metrażach. Znakiem rozpoznawczym inwestycji Robyg jest m.in. bezpłatne udostępnianie w lokalach inteligentnego systemu Smart House, który pomaga w obniżeniu kosztów eksploatacji i zwiększyć bezpieczeństwo lokatorów. Dobrze wyposażone mieszkania oraz tereny rekreacyjne planowane z myślą o wygodzie i komforcie mieszkańców – to najważniejsze cechy nowego projektu Robyg" - powiedziała dyrektor ds. sprzedaży Joanna Chojecka, cytowana w komunikacie. Rozpoczęcie prac budowlanych planowane jest na IV kw. 2017 r., a ich zakończenie - na IV kw. 2018 r. 

Mostostal Warszawa 

Oferta Mostostalu Warszawa i Firmy Usługowo Handlowej "EFER", warta 18,21 mln zł, została uznana przez Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. za najkorzystniejszą w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Przebudowa i rozbudowa Oczyszczalni Ścieków w Otwocku - zadanie I", podała spółka.  

Asseco SEE

Menadżerowie Asseco South Eastern Europe zawarli umowy kupna 2 221 356 akcji spółki stanowiących 4,28% udział w kapitale zakładowym po cenie 10,89 zł za jedną akcję, poinformowało Asseco Poland. >>>> 

Newag 

Zarząd Newagu podjął uchwałę o rozpoczęciu projektu prac rozwojowych pt. „Pierwsza na świecie 4-osiowa lokomotywa z zaawansowanymi spalinowo-elektrycznymi wielosystemowymi układami napędowymi zgodna z TSI 2014", poinformowała spółka. Szacowany całkowity koszt realizacji projektu wynosi 31 199 903,57 zł. >>>>  

TIM

Akcjonariusze TIM zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy i przeznaczeniu zysku za 2016 r. na pokrycie strat z lat ubiegłych, wynika z uchwał walnego zgromadzenia. >>>> 

Seleny FM

Akcjonariusze Seleny FM podjęli uchwałę w sprawie wypłaty dywidendy w wysokości 6,85 mln zł, tj. 0,3 zł na jedną akcję, podała spółka.  >>>>  

PGNiG

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) zdecydowało się wznowić gromadzenie zapasów w magazynach gazu ziemnego na sezon zimowy 2017/2018 , podała spółka. >>>> 

Amica

Amica proponuje wyznaczenie dnia ustalenia prawa do dywidendy na 10 lipca 2017 roku oraz termin jej wypłaty na 19 lipca 2017 roku, wynika z uzupełnionych projektów uchwał na walne zgromadzenie, zwołane na 30 czerwca. >>>>  

Tauron Polska Energia

Tauron Polska Energia otrzymał 19,4 mln zł finansowania na rozwój systemów dystrybucji działających na niskich i średnich poziomach napięcia oraz wsparcie budowy inteligentnych sieci elektroenergetycznych o charakterze pilotażowym i demonstracyjnym z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ ), poinformowała spółka. >>>> 

Groclin  

Akcjonariusze Groclinu podczas zwyczajnego walnego zgromadzenia postanowili część zysku netto za rok 2016 w kwocie 2,32 mln zł przeznaczyć na dywidendę, co oznacza wypłatę w wysokości 0,2 zł na jedną akcję, podała spółka w uchwałach walnego zgromadzenia.  >>>>