Prime Car Management

Akcjonariusze Prime Car Management podjęli uchwałę w sprawie wypłaty dywidendy w wysokości 28,1 mln zł, czyli 2,36 zł na jedną akcję, podała spółka. „Liczba akcji objętych dywidendą wynosi 11 908 840 sztuk. Zwyczajne walne zgromadzenie spółki ustaliło dzień dywidendy na dzień 6 lipca 2017 roku, a termin wypłaty dywidendy na dzień 21 lipca 2017 roku" – czytamy w komunikacie.

AmRest Holdings

AmRest Holdings SE podpisał umowę, której przedmiotem jest emisja instrumentu dłużnego Schuldscheindarlehen (SSD) pod prawem niemieckim na łączną kwotę 75 mln euro (ok. 316 mln zł), podała spółka."Przewidywany termin zaciągnięcia zobowiązania to 3 lipca 2017 roku. Emisja SSD będzie elementem planu dywersyfikacji źródeł finansowania dłużnego AmRest. Środki z emisji wykorzystane zostaną na rozwój spółki oraz refinansowanie zadłużenia" - czytamy w komunikacie. 

B3System

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) nałożyła na spółkę B3System karę w postaci bezterminowego wykluczenia papierów wartościowych z obrotu na rynku regulowanym, podał urząd. Skutek wykluczenia z obrotu na rynku regulowanym następuje po upływie 30 dni od dnia, w którym decyzja stanie się ostateczna. >>>> 

Petrolinvest 

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) skierowała do Giełdy Papierów Wartościowych (GPW) żądanie zawieszenia obrotu akcjami spółki Petrolinvest od czwartku 29 czerwca, z powodu okoliczności wskazujących na możliwość dokonywania obrotu akcjami spółki z naruszeniem interesów inwestorów i bezpieczeństwa obrotu, podał urząd. GPW Obrót akcjami spółki zawiesiła >>>> 

Ipopema Securities

Akcjonariusze Ipopema Securities zdecydowali o przeznaczeniu całego zysku netto osiągniętego w roku obrotowym 2016, w wysokości 1,046 mln zł, czyli 0,03 zł na akcję, na wypłatę dywidendy, podała spółka. >>>> 

Pragma Faktoring

Zarząd Giełdy postanowił określić czwartek 29 czerwca jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst 150 tys. obligacji serii L spółki Pragma Faktoring, podała giełda. Wartość nominalna każdej obligacji to 100 zł. Obligacje będą notowane w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą „PRF0521".

Apator

Oferta Apatora, warta 18,1 mln zł, została uznana za najkorzystniejszą w przetargu Taurona Dystrybucji - spółki zależnej Taurona Polskiej Energii - na dostawy liczników energii elektrycznej, podał Apator. "Zarząd Apator S.A. [...] powziął informację o wyborze oferty Apator S.A. jako najkorzystniejszej w przetargu na dostawy statycznych 1-fazowych i 3-fazowych liczników energii elektrycznej ogłoszonym przez Tauron Dystrybucja S.A. Wartość oferty wynosi 18,1 mln zł, a realizacja dostaw nastąpi w 2018 roku" - czytamy w komunikacie. 

PZU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń (PZU) wprowadził do oferty produkt "Zdrowy Biznes" - ubezpieczenie zdrowotne dla przedsiębiorców prowadzących jedno- lub dwuosobową działalność gospodarczą, podała spółka. "Zdrowy Biznes to ubezpieczenie dla przedsiębiorców, którzy cenią czas, komfort i poczucie bezpieczeństwa. Wraz z nim mogą korzystać z opieki medycznej w dogodnym dla siebie miejscu i czasie. Wykonując badania profilaktyczne i reagując szybko na pierwsze objawy choroby, przedsiębiorca ogranicza ryzyko swojej nieobecności w pracy, a co za tym idzie – strat finansowych w swojej firmie" - powiedziała prezes PZU Zdrowie Julita Czyżewska, cytowana w komunikacie. 

PKN Orlen

Orlen Lietuva i Koleje Litewskie podpisały w Wilnie porozumienie, kończące wieloletnie spory pomiędzy spółkami, poinformował PKN Orlen. >>>>  

BBI Development

Akcjonariusze BBI Development przedłużyli upoważnienie dla zarządu spółki do nabywania akcji własnych do 30 czerwca 2017 r. (termin upoważnienia upłynął 30 czerwca 2016 r.), jednocześnie zwiększając liczbę akcji, które może objąć buy-back do 8 mln sztuk (z 5,8 mln), a ich łączną wartość - do 4 mln zł (z 2,92 mln zł), podano w uchwałach zwyczajnego walnego zgromadzenia. >>>>  

>>> Zobacz też rekomendacje  

TXM

Akcjonariusze TXM zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy i przyjęciu oraz realizacji programu motywacyjnego dla członków zarządu, wynika z podjętych uchwał. >>>> 

Ergis 

Akcjonariusze Ergisu zdecydowali o przeznaczeniu części zysku za 2016 r. w łącznej wysokości nie wyższej niż 7,887 mln zł na wypłatę dywidendy, co daje 0,2 zł na akcję, podała spółka. >>>> 

Inter Cars

Inter Cars odnotował przerwę w działaniu systemów sprzedażowych w wyniku zakłócenia funkcjonowania systemów teleinformatycznych grupy, podała spółka. >>>> 

DOOK

Wrocławska spółka DOOK, działająca na rynku produkcji oprogramowania, pozyskała 0,65 mln zł w ramach przeprowadzonej oferty prywatnej akcji serii D. Spółka planuje debiut na rynku NewConnect na przełomie lipca i sierpnia br. >>>> 

4Mobility

4Mobility uruchomiła kolejną bazę wynajmu aut, tym razem w ramach współpracy z firmą doradczą JLL, podała spółka. Samochody 4Mobility dostępne są już na terenie kompleksu Warsaw Spire przy placu Europejskim 1. >>>> 

Radpol 

Rada nadzorcza Radpolu ustaliła cenę emisyjną akcji serii E w wysokości 1,40 zł za każdą akcję, podała spółka. >>>>

OT Logistics

Rada nadzorcza OT Logistics powołała w skład zarządu Andrzeja Klimka i Richarda Jenningsa na stanowiska wiceprezesów, podała spółka. >>>> 

PGE

Akcjonariusze Polskiej Grupy Energetycznej (PGE) zdecydowali o przeznaczeniu całego zysku netto za 2016 r. na kapitał zapasowy, wynika z uchwał podjętych na walnym zgromadzeniu. >>>> 

GPW Benchmark

GPW Benchmark będzie pełnić obowiązki organizatora fixingu stawek referencyjnych WIBID i WIBOR od 30 czerwca, podała giełda. >>>>