Akcjonariusze Altusa TFI zdecydowali o 1,5 zł dywidendy na akcję za 2016 r.Warszawa, 29.06.2017 (ISBnews) - Akcjonariusze Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych zdecydowali o przeznaczeniu 68,28 mln zł z zysku netto za 2016 r. na dywidendę, co oznacza wypłatę w wysokości 1,5 zł na akcję, podała spółka.

"Zwyczajne walne zgromadzenie spółki podjęło uchwalę w sprawie podziału zysku za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, w tym postanowiło przeznaczyć kwotę 68 280 000 zł na wypłatę dywidendy" - czytamy w komunikacie.

Dywidendą objętych jest 45 520 000 akcji.

ZWZ ustaliło dzień prawa do dywidendy na 12 lipca, a termin wypłaty dywidendy na 26 lipca 2017 r., podano także.

Altus TFI S.A. jest jednym z największych w Polsce niezależnych (tzn. niepowiązanych bezpośrednio z żadną instytucją finansową) towarzystw funduszy inwestycyjnych i jednocześnie jednym z najdynamiczniej rozwijających się podmiotów w polskiej branży TFI. Od lipca 2014 r. jest spółką notowaną na rynku głównym GPW.

(ISBnews)