Akcjonariusze PEManagers zdecydowali o dywidendzie wysokości 2,93 zł na akcjęWarszawa, 29.06.2017 (ISBnews) - Akcjonariusze Private Equity Managers (PEManagers) zdecydowali o przeznaczeniu na dywidendę 10,03 mln zł z zysku netto za 2016 r., co oznacza wypłatę w wysokości 2,93 zł na akcję, podała spółka.

"Zwyczajne walne zgromadzenie spółki podjęło uchwałę o przeznaczeniu zysku za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku w kwocie 10 919 035,88 zł, w następujący sposób: kwota 10 031 643,17 zł - na wypłatę dywidendy, kwota 887 392,71 zł - na kapitał zapasowy. Łączna liczba akcji w kapitale zakładowym spółki, na które wypłacona zostanie dywidenda z zysku za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, wynosi 3 423 769. Kwota dywidendy na jedną akcję wynosi 2,93 zł" - czytamy w komunikacie.

Zwyczajne walne zgromadzenie spółki ustaliło dzień dywidendy na 8 września, a termin wypłaty dywidendy na 16 listopada 2017 roku, podano także.

Grupa Private Equity Managers S.A. to grupa kapitałowa wyspecjalizowana w zarządzaniu różnymi klasami aktywów, w tym w funduszach venture capital. Fundusze inwestycyjne, których portfelami inwestycyjnymi zarządzają podmioty z grupy inwestują przede wszystkim w szybko rosnące spółki z sektora technologicznego z regionu CEE, Turcji, Rosji, Niemiec i innych krajów Europy Zachodniej. Spółka jest notowana na GPW od 2015 r.

(ISBnews)