"Decyzja o zawieszeniu oferty została podjęta bez jednoczesnego wskazania nowych terminów oferty. W związku z tą decyzją RBI złożył aneks do prospektu, który będzie podlegał zatwierdzeniu przez KNF. RBI kontynuuje rozmowy z KNF w przedmiotowej sprawie" - czytamy w komunikacie.

KNF stwierdziła w odrębnym komunikacie, że "z zaniepokojeniem" przyjęła informację o niepowodzeniu sprzedaży akcji Raiffeisen Bank Polska w ramach pierwszej oferty publicznej, stwierdzając, że tym samym nie doszło do zrealizowania jednego z kluczowych zobowiązań złożonych Komisji przez Raiffeisen Bank International AG.

"Komisja Nadzoru Finansowego będzie dążyć do pełnego wyjaśnienia okoliczności, ze względu na które inwestor zdecydował się nie wykonywać złożonego zobowiązania, powodów zaistnienia takich okoliczności oraz na ile były one zależne lub niezależne od inwestora" - czytamy w komunikacie KNF.

Komisja Nadzoru Finansowego podkreśliła, że od szeregu lat stara się zapewnić, aby akcje wszystkich banków ze znaczącym udziałem w rynku detalicznym były przedmiotem rzeczywistego obrotu na GPW.

"Większa przejrzystość działania i zainteresowanie inwestorów umożliwiają analizę sytuacji banku ze strony rynku finansowego. Sprzyja to realizacji celów nadzoru finansowego, a w przypadku banku kontrolowanego przez zagraniczną grupę kapitałową, dzięki przestrzeganiu standardów ładu korporacyjnego przewidzianych dla spółek w obrocie publicznym, sprzyja też należytemu traktowaniu wszystkich interesariuszy" - czytamy dalej.

KNF zapowiedziała też, że będzie podejmować konieczne działania, aby możliwie jak najszybciej akcje banku znalazły się w obrocie na GPW, z zapewnieniem ich faktycznej płynności na poziomie 15% lub wyższym.

Pierwotna oferta publiczna 33,85 mln istniejących akcji zwykłych serii AA (stanowiących 15% kapitału) Raiffeisen Bank Polska, sprzedawanych przez Raiffeisen Bank International AG, rozpoczęła się 29 czerwca br. od budowania księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych. Zakończenie book-buildingu i ustalenie ceny sprzedaży akcji zaplanowano na 6 lipca. Zapisy w transzy inwestorów instytucjonalnych (oferta jest przeznaczona wyłącznie dla nich) miały się odbyć 7-11 lipca. Przewidywany wówczas termin debiutu akcji na GPW to ok. 19 lipca br.

28 czerwca br. Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła prospekt emisyjny Raiffeisen Bank Polska w związku z ofertą publiczną akcji serii AA oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii AA.

Raiffeisen Bank Polska S.A. - działający pod nazwą Raiffeisen Polbank - został założony w 1991 roku i jest jednym z najdłużej obecnych na polskim rynku banków z udziałem kapitału zagranicznego. Z początkiem 2013 roku awansował do grona największych banków w Polsce za sprawą połączenia z Polbank EFG S.A. Aktywa razem banku wyniosły 50,55 mld zł na koniec I kw. 2017 r. wobec 53,26 mld na koniec 2016 r.

(ISBnews)